Nobels fredspris

"Til menneskehetens største nytte." – Alfred Nobel

Fredspris- vinnerne

"...och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser." (Utdrag fra Alfred Nobels testamente).

Her kan du utforske den interessante og spennende verdenen til alle fredsprisvinnerne.

Alfred Nobel

Alfred Nobel kunne være hard og kynisk i sine forretninger, men var ifølge eget utsagn samtidig en misantrop og ”superidealist”. Han elsket litteratur, skrev dikt og skuespill i yngre år, og bygde opp en omfattende boksamling. Her lå kimen til hans beslutning om å opprette en litteraturpris til forfatteren av det beste verk ”i idealisk riktning”.

Men idealismen hadde også en politisk side: Alfred Nobel støttet dem som talte mot militarisme og krig, og ønsket å gi et bidrag til arbeidet for nedrustning og fredlig løsning av internasjonale konflikter.

Kunngjøring av Nobels fredspris 2023

Kunngjøring av 2023 Nobels fredspris til Narges Mohammadi holdt av Berit Reiss-Andersen, Leder av Den Norske Nobelkomite, 6. oktober 2023.

Photo: Oslo Byarkiv / Oslobilder

Historien om Nobels Fredssenter

Da Geir Lundestad tiltrådte som direktør ved Nobelinstituttet i 1990 kom han ganske raskt på idéen om å opprette et eget museum for Nobels fredspris i Oslo. Nobels Fredssenter ble åpnet av Kong Harald 11. juni 2005. Men idéen ble født lenge før dét.

Elis Nilsson / Nobelinstituttet

DEN NORSKE NOBELKOMITE og INSTITUTT

I henhold til Alfred Nobels testamente skal prisen for fredsforkjempere deles ut av en komite "af fem personer, som väljas af Norska Stortinget".

Fant du det du lette etter?