Personvern

Du skal være trygg på at dine personopplysninger blir godt behandlet på Nobels Fredssenter.

Personvernerklæring

De personopplysningene vi bruker er:

E-postadresser

Siden åpningen av museet i 2005, har vi tilbudt alle som ønsker det, nyheter fra oss per mail. de som har ønsket å abonnere på nyhetsbrev, har gitt oss sin e-postadresse. Disse adressene benyttes kun til å sende ut nyhetsbrev og behandles gjennom den digitale markedsføringstjenesten Apsis. Dersom du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev, kan du gjøre det ved å sende en e-post til post@nobelpeacecenter.org 

Alle har rett til å få sine personopplysninger slettet hos oss. I henhold til GDPR vil vi slette e-postadressen din så raskt som mulig og senest innen 30 dager. For å få dine opplysninger slettet kontakt: post@nobelpeacecenter.org

Nettbruk

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics brukerinformasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. TRY-huset bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Les gjerne mer om reglene rundt dette på nettvett.no

Det er en menneskerett å styre eget liv. I følge FNs menneskerettserklæring artikkel 12, skal ingen utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.