Åpningstider

Her ser du åpningstidene våre for 2024. Enkelte arrangementer foregår utenom åpningstidene.

2024

1. januar - 16. juni

tirsdag - søndag:

11:00 - 17:00

onsdager:

11:00 - 21:00

17. juni - 1. september

alle dager:

10:00 - 17:00

2. september - 30. desember

tirsdag - søndag:

11:00 - 17:00

mandag 30. september:

åpent pga. høstferie

12. - 30. desember:

åpent hver dag

Åpent i ferier og helligdager:

Vi har som regel åpent i ferier og på helligdager, selv mandager i disse periodene. Se her for hvilke dager:

30. september - 6. oktober:

åpent pga. høstferie

Stengte dager

1. januar

11. februar

17. mai

9. desember

10. desember

11. desember

24. desember

25. desember

31. desember

Skolebesøk

mandag - fredag:

09:00 - 15:00

Opplev våre utstillinger, arrangementer og omvisninger inspirert av fredsprisvinnernes ideer og arbeid.