8-10. Trinn, Videregående, Voksenopplæring

OMVISNING OM FREDSPRISEN 2022

I Oslo Rådhus - tilbys fredager

Tema: Medborgerskap, Demokrati, Menneskerettigheter, Krig og fred

Varighet: 45 minutter
Copyright ©

For- og etterarbeid

Tidsramme: 45 min
Tidsramme: 1-2 økter (á 90 min)
Tidsramme: 45 min