Opplev våre utstillinger, arrangementer og omvisninger inspirert av fredsprisvinnernes ideer og arbeid.

De som lytter, flytter verden

Lær mer om dialog

Nobels Fredssenter vil bidra til å sette dialog på dagsordenen og inviterer til en skikkelig dugnad for dialogen gjennom arrangementer, aktiviteter for skoleelever og utstillinger. Lær mer om dialogprosjektet «De som lytter, flytter verden».

Skaff deg vår lille bok om dialog her