Utstilling12. des. 2022-30. apr. 2023

Nobody Plans to Give Up

Person holding a sunflower in the middle of a demonstration, in Paris.
Foto: ©William Keo / Magnum Photos

Årets fredsprisutstilling løfter frem enkeltmenneskers og sivilsamfunnets betydning for frihet, rettferdighet og demokrati.

Vi er dessverre stengt for ombygging i perioden januar - 1. desember 2023. Fredsprisutstillingen kan derimot oppleves i digitalt. Se våre digitale utstillinger. Velkommen tilbake til en enda bedre museumsopplevelse i desember.

“Nobody plans to give up”. Ordene ble uttalt av styrelederen for Memorial da organisasjonen ble tvangsoppløst av myndighetene. “Ingen planlegger å gi opp”. Den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial deler årets fredspris med Ales Bjaljatski fra Belarus og Center for Civil Liberties fra Ukraina. De viser sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati, sa Den Norske Nobelkomité da prisen ble kunngjort:

"Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland. De har i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne. De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk."
Den Norske Nobelkomité, 7. oktober 2022
Oleksandra Matviichuk fra Center for Civil Liberties, på en protest for kampanjen «Prisoner’s Voice».
Oleksandra Matviichuk, Center for Civil Liberties, på demonstrasjon for kampanjen «Prisoner’s Voice». Kyiv, Ukraine, July 2020. Foto: © CCL

Årets fredsprisvinnere jobber med å forsvare menneskerettighetene i sine hjemland. Etter Russlands invasjon av Ukraina har arbeidet deres blitt enda vanskeligere - og enda viktigere. Fredsprisutstillingen forteller historien om de tre fredsprisvinnerne og deres arbeid gjennom bilder og materiale fra vinnernes egne organisasjoner.

Publikum får blant annet se Center for Civil Liberties egne fotografier fra Ukraina og et brev Ales Bjaljatski sendte fra fengselet sist gang han satt i politisk fangenskap, fra 2011 til 2014. I utstillingen blir publikum oppfordret til selv å sende postkort til Bjaljatski, som nå er en av 1400 politiske fanger i Belarus.

I fotoserien «Ordinary People» som er skapt i samarbeid med Magnus Photos, vises dokumentarfoto fra sivile protester, signert kjente fotografer som Nanna Heitmann, Stuart Franklin og Jérôme Sessini. En vegg er viet arbeidet til den polske kunstneren og fotografen Rafal Milach. Han har dokumentert store demonstrasjoner både i Polen og nabolandene de siste årene og bruker kameraet aktivt for å påvirke samfunnet.

"Democracy is not something given to us for good, we have to take care of it and fight for it constantly otherwise it disappears and goes away."
Rafal Milach

Utstillingen er støttet av Hydro, Reitan Retail, og Portland Japanese Garden.