MINECRAFT LÆRINGSRESSURSER

Sammen med Microsoft Education har vi utviklet to unike spillbaserte læringsopplevelser. I tillegg finner du ekstra ressurser laget av Kreasjon til begge spillene.

PEACE BUILDERS

En læringsopplevelse der elevene kan spille og lære om fire ulike fredsprisvinnere. I spillet kan elevene oppleve deres historier og hvordan de har jobbet for en mer fredfull og rettferdig verden. Du vil også finne leksjoner og læreropplegg til de fire fredsprisvinnerne som er laget til spillet.

GÅ TIL LANDINGSSIDE FOR PEACE BUILDERS →

AKTIV MEDBORGER

Lær elevene om aktivt medborgerskap gjennom denne læringsopplevelsen. I spillet møter man fire modige fredsprisvinnere, som hver på sin måte har vært aktive medborgere. Du vil finne læreresurser, leksjoner og alt materiell til undervisningen her.

GÅ TIL LANDINGSSIDE FOR AKTIV MEDBORGER →

MINECRAFT LÆRINGSRESSURSER

Kreasjon AS har skrevet et alternativt læringsopplegg til oss som kan tas i bruk for å bruke Minecraft til læring i undervisningen. Det er både en interaktiv ressurs for lærerne og for elevene, bruk ressursen for lærerne til å se hvordan du kan benytte deg av opplegget i klasserommet med dine elever!

GÅ TIL LANDINGSIDE FOR KREAJSON LÆRINGSRESSURSER →