MINECRAFT

PEACE BUILDERS

Illustrert bilde av Nobels Fredssenter med fire minecraftfigurer forran

Peace Builders er en læringsopplevelse som gir elever muligheten til å lære om hva man kan gjøre for å unngå konflikt og konsekvensene av krig. I spillet kan man utforske fire ulike historier, til fire ulike fredsprisvinnere: Jody Williams og hennes kamp mot landminer, Biskop Desmond Tutu og hans ikke-voldelige kamp mot apartheid, Carl Von Ossietzkys modige avsløringer av Tysklands opprustning før 2. verdenskrig og UNHCRs viktige arbeid for verdens flyktninger.

LEKSJONER TIL KLASSEROMMET

Disse leksjonene hører til spillet og er utviklet for at læringsutbyttet skal bli så stort som mulig. For hver fredsprisvinner i spillet finner du en PowerPoint, en leksjonsplan og oppgaveark der elevene kan utforske på egenhånd.

Vi oppfordrer deg som lærer til å bruke leksjonene på den måten som passer best i ditt klasserom.