Minecraft opplevelse

AKTIV MEDBORGER

Minecraft

Minecraft-spillet om aktivt medborgerskap er inspirert av Nobels fredspris og fire fredsprisvinnere. Når elevene spiller, går de rett inn de samme situasjonene fredsprisvinnerne måtte forholde seg til. De blir utfordret til å takle de samme problemene og lære hvordan deres valg og handlinger påvirket deres egne liv, deres lokalsamfunn og til og med verden. Vi oppfordrer deg som lærer til å bruke leksjonene og designutfordringene på måten som passer best til deg. Bruk hele eller deler. Bruk dem i klasserommet eller la elevene bruke dem på egen hånd.

INSTALLASJONSGUIDE

  • Spille Active Citizen + lære litt om vinnerne (90 min +)

Den raskeste og enkleste måten å bruke spillet og ressursene på er å kombinere spillet og introduksjonstimen

Tips: fortell elevene litt om hva de skal oppleve ved å bruke powerpointpresentasjonen eller oppvarmingsoppgavene før de spiller. Du som lærer kan velge om de selv skal velge hvilken historie de spiller, om du velger for dem eller om de spiller alle, litt avhengig av tiden du har og hva du vil de skal lære. Etter elevene har spilt kan du lære dem om en eller fler av fredsprisvinnerne og temaene de har vært opptatt av ved å bruke powerpointen og elevarkene som du finner under «lærerstyrt undervisning» på samme side.

  • Spille en historie om gangen og gå mer i dybden (en skoledag / 90 min (x 4)

En måte å legge opp undervisningen på er å dele spillet opp i fire deler og bestemme dere for å spille en eller flere av historiene og gå i dybden på fredsprisvinneren og tematikken. Du kan selv velge om du vil bare gå i dybden av en eller om dere skal gå i dybden av fler.

Tips: Velg på forhånd hvilken historie elevene skal spille og bruk leksjonen knyttet til denne fredsprisvinneren. Bruk powerpointpresentasjonen og oppgavene du syns fungerer best til din klasse.

  • Lage et elevprosjekt knyttet til tema (2 dager - en uke)

Alle fredsprisvinnerleksjonene har også en «designutfordring». Dette er elevprosjekter som elevene trenger god til på å jobbe med. De fire prosjektene handler om ytringsfrihet, sosialt entreprenørskap for en bedre verden, lage kunst om identitet eller Iverksette små endringer og forske på hvordan det kan gi utslag. Vi anbefaler å gjennomføre leksjonen om vinneren og velge ut prosjektet som passer din klasses pensum best.

LEKSJONER TIL KLASSEROMMET

Disse undervisningsoppleggene hører til spillet og er utviklet for at læringsutbyttet skal bli så stort som mulig. For hver fredsprisvinner i spillet, finner du en PowerPoint, en leksjonsplan og en designutfordring.

Hver PowerPoint og leksjon gir elevene mulighet til å fordype seg i fredsprisvinnernes metode som aktive medborgere. De er designet for å gi deg mye fleksibilitet.

Gjennom designoppgavene blir elevene utfordret til å skape løsninger som kan endre noe i samfunnet rundt dem – helt i fredsprisvinnernes ånd. Designutfordringene gir studentene muligheten til å skape noe i fredsprisvinnerens ånd, til å gjøre egne endringer.

AKTIV MEDBORGER er støttet av:

sparebankstiftelsen
gamesforchange
klaveness
Microsoft
Segal Family Foundation