Ukens gode nyhet: Redningsplan for naturen

Photo: WWF Verdens naturfond/Geir Barstein.

Ukens gode nyhet: EU har vedtatt en strategi for å bevare biologisk mangfold og stanse naturtapet innen 2030.

Publisert5. juni 2020
Skrevet avIngvill Bryn Rambøl
Informasjonsansvarlig
Nobel Peace Center

Del:

Naturtap er en stor trussel for jorda vår og oss som bor på den. Antall ville arter i verden har sunket med 60 prosent de siste 40 årene og 1 million arter risikerer å bli utryddet. Tap av biologisk mangfold, som ofte skyldes menneskelig aktivitet, er også en trussel for menneskelig aktivitet. Et velfungerende økosystem er en forutsetning for vekst og velstand, og tap av biologisk mangfold får konsekvenser for matsikkerhet, helse og økonomi. Klimakrisen blir også forsterket når naturens økosystemer blir ødelagt, fordi naturen hjelper til med å håndtere CO2.

Neste år skal FN samles til naturtoppmøtet COP15 for å forhandle frem en «Paris-avtale» for naturen. Som en forløper for dette arbeidet, vedtok EU en strategi for biologisk mangfold 20. mai, med mål om å stanse naturtap innen 2030. Strategien har en ramme på 20 milliarder euro per år og inkluderer beskyttelse av land- og havområder, satsing på organisk jordbruk, restaurering av elver og planting av 3 milliarder trær. 

"Koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av balansen mellom menneskelig aktivitet og naturen,"
sier Frans Timmermans, som er visepresident for European Green Deal.
Photo: Njaal Frilseth / Nobel Peace Center

Timmermans sier den nye strategien er en del av EUs satsing på grønn vekst. 

Fredag 5. juni er verdens miljødag og i år er temaet biologisk mangfold. For å markere verdens miljødag ble det sendt en fredsdue fra Nobels Fredssenter, med den gode nyheten om at EU har vedtatt en egen strategi for biologisk mangfold. Duen ble sluppet av generalsekretær Karoline Aundaur fra WWF Norge. 

-EUs naturstrategi viser hvilken vei verden må gå om vi skal klare å redde naturen rundt oss," sier Andaur. "Når FNs naturavtale skal forhandles frem neste år, bør denne strategien legges til grunn slik av vi kan stoppe naturtapet i hele verden." 

Visste du at?

EU ble tildelt Nobels fredsprispris i 2012 for å ha «bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.»

Graphic: Nobel Peace Center

FREDSDUE MED GODE NYHETER

Hver fredag flyr en due fra Nobels Fredssenter over Rådhusplassen. Med seg har den en god nyhet som viser at verden går fremover.Nyheten bringes ut av en av våre fredsduer som flyr fra vinduet på Nobels Fredssenter og ut på Rådhusplassen presis kl. 12.00 hver fredag. Samtidig spilles John Lennon-låta Give Peace a Chance fra rådhusklokkene.

Del:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Mandag-Søndag 10-18 (Juli)

Mandag-Søndag 12-18 (August)

Billettpriser

Voksen: 150 kr

Student/Honnør: 100 kr

Barn fra 12: 50 kr

Barn under 12 år: Gratis

Sponsoransatte: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org