Vårt bankende, blå hjerte

De tilhører alle og ingen. De internasjonale havområdene er planetens lunger og bankende, blå hjerte.
Michael Aw
Alexander Semenov