Arrangement

Sikkerhetspolitisk dypdykk med Berit Reiss-Andersen

Coverfoto med portett av Christian Borch og Berit Reiss-Andersen.

Den norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter inviterer til Sikkerhetspolitisk dypdykk med Berit Reiss-Andersen i samtale med Christian Borch

Tid: 15.nov. 2021 17:00 - 18:00
Sted: Nobels Fredssenter

Lederen for Den Norske Nobelkomitéeen, Berit Reiss-Andersen, kunngjorde 8. oktober at Nobels fredspris for 2021 går til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for "deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred." Ytringsfriheten er i dag under sterkt press. Den utfordres i økende grad av autoritære stater og et stadig trangere ytringsrom, også i Vesten.

Selv om mange kjenner henne best som Nobelkomitéeens ansikt utad, er Reiss-Andersen også en av landets ledende advokater innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet. Hun er også fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett - hvor hun har ført over 100 saker. Hun har også vært statssekretær i Justisdepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering. Reiss-Andersen er med andre ord en allsidig samfunnsdeltaker, som har høy anseelse og integritet.

Mandag 15. november har Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Nobels Fredssenter, gleden av å invitere til Sikkerhetspolitisk dypdykk med Reiss-Andersen. Samtalen ledes av Christian Borch. Vi ser frem til å høre mer fra henne om arbeidet i Nobelkomitéeen, årets fredsprisvinnere og sammenhengen mellom ytringsfrihet og fred.

Dypdykket blir strømmet direkte på DNAK og Nobels Fredssenters Facebook-sider, samt DNAK's YouTube-kanal.

Vel møtt!