Arrangement

Sikkerhetspolitisk dypdykk: Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Nobels Fredssenter inviterer til «Sikkerhetspolitisk dypdykk» med etterretningssjef, viseadmiral, Nils Andreas Stensønes i samtale med Christian Borch.

Tid: 15. apr. 2021 17:00 - 18:00
Sted: Digitalt

Dypdykket blir strømmet direkte på DNAK og Nobels Fredssenters Facebook-sider, samt Nobels Fredssenters YouTube-kanal.

Nylig la Etterretningstjenesten frem sin ugraderte trusselvurdering, Fokus 2021, der hovedtrekkene blant annet var etterretning- og påvirkningsoperasjoner fra fremmede stater, russisk militæraktivitet i våre nærområder, økende stormaktsrivalisering og terrorisme. Han sier selv: «Det mest slående ved trusselbildet Norge står overfor ved inngangen til 2021 er det store spennet. De tradisjonelle sikkerhetsutfordringene er endret, samtidig som nye kommer til. Kombinasjonen av ulike virkemidler, sivile og militære, åpne og fordekte, i det fysiske så vel som i det digitale rom, gjør trusselbildet utfordrende og sammensatt» (Fokus 2021).

Etterretningssjefen stiller til samtale med Christian Borch for å diskutere nettopp trusselvurderingen og hvordan etterretningsarbeid har utviklet seg med tiden.

Vi skal i løpet av en time dykke ned i materien, og kan love en interessant og lærerik samtale.

Del:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

VI ER MIDLERTIDIG STENGT GRUNNET COVID-19 RESTRIKSJONER.

Tirsdag-Fredag 12.00-17.00 (STENGT)

Lørdag-Søndag 10.00-17.00 (STENGT)

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org