Alfred Nobels testamente

"...åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta."
Photographer: Niklas Elmehed