Alfred Nobels testamente

"...åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta."
Photographer: Niklas Elmehed

Den 27. november 1895 undertegnet Alfred Bernhard Nobel sitt testamente i Paris.

Etter hans død i desember 1896 ventet mange med spenning på offentliggjøringen av testatemtets innhold, for det var alminnelig kjent at Nobel etterlot seg en av verdens største privatformuer. Til stor skuffelse for enkelte av hans slektninger og venner erklærte han som sin siste vilje:

"Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar, som tillfalla: en del den, som inom fysikens område har gjort den viktigaste upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den viktigaste kemiska upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den, som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer, som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningen intet afseende fästas vid någon slags nationalitetstillhörighet, sålunda att den värdigaste erhåller priset, antigen han är skandinav eller ej." [Uthevning ikke i originalen.] For å lese hele testamentet, klikk her.

©Nobel Media AB 2017, photo: Pi Frisk

Enkelte av slektningene forsøkte å få testamentet erklært ugyldig, og de fikk til å begynne med støtte av Kong Oscar II, som mente at slektningenes rettigheter ikke kunne settes tilside på grunn av den aldrende Alfred Nobels vidløftige ideer. På konservativt hold i Sverige var det dessuten mange som ønsket å hindre realiseringen av testamentet fordi det var "upatriotisk" - prisene burde ha vært forbeholdt svensker.

Men etter vanskelige og langdryge forhandlinger, der også den svenske regjering var involvert, greide eksekutørene Ragnar Sohlman og Rudolf Lilljequist til slutt å løse de juridiske flokene. Den 29. juni 1900 godkjente Kong Oscar II statuttene til den nyopprettede Nobelstiftelsen.

Dermed kunne Alfred Nobels store visjon endelig settes ut i livet. Den 10. desember 1901 ble de første Nobelprisene delt ut i Stockholm og Oslo.

Denne teksten ble først publisert på Nobel Peace Prize.

Raske fakta om Alfred Nobel:

  • Født: 21 October 1833
  • Død: 10 December 1896
  • Kjent for: oppfinner av dynamitt og holder av 355 patenter
  • Yrke: kjemiker, oppfinner, ingeniør, gründer, forretningsmann, forfatter
  • Testamente: han etterlot seg 31 million SEK (rundt 265 million US dollar i dagens valuta) til Nobelprisene. Han signerte sitt tredje og siste testamente ved den Svensk-Norske Forening i Paris

Du kan lese mer om Alfred Nobels siste testamente her:

Nobel-Mysteriet: Jakten på Alfred Nobels testamente

Vi drar tilbake til år 1896. Den kjente, svenske oppfinneren Alfred Nobel er akkurat død. Han har ingen barn, og det store spørsmålet er: Hvem skal få alle pengene hans.

Med vår nye familieopplevelse Nobel-Mysteriet: Jakten på Alfred Nobels testamentet drar vi tilbake i tid og hjem til Villa Nobel - Alfreds hus i San Remo, Italia. Et hjem kan fortelle mye om menneskene som bor der, spesielt et hjem som Villa Nobel. Her må dere bruke øynene godt, lete etter spor og samarbeide om å finne ledetråder som hjelper dere videre på veien.

Les mer om våre nye familieopplevelse her:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

VI ER MIDLERTIDIG STENGT GRUNNET COVID-19 RESTRIKSJONER.

Tirsdag-Fredag 12.00-17.00 (STENGT)

Lørdag-Søndag 10.00-17.00 (STENGT)

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org