Kreativ historiefortelling kan endre verden

Foto: Jhad Villena

I kjernen av alle trossystemer finner du avtrykk av historiefortelling. Fra religion og myndigheter til grasrotbevegelser – fortellinger er fundamentet for å skape, vokse og gjøre opprør.

Da Games for Change gikk sammen med Princeton University for å lage en påvirkningskampanje om atomnedrustning, lærte vi en del om hvordan kreativ historiefortelling kan ha reell innvirkning i verden. I stedet for å presentere atomtrusselen gjennom en strategisk eller geopolitisk linse, bestemte vi oss for å produsere en VR-dokumentar som setter trusselen inn i en menneskelig ramme – og undersøker hvordan eksistensen av atomvåpenpåvirker våre begreper om hjem, familie, trygghet og tillit. On the Morning You Wake (to the End of the World) tar publikum med til Hawai’i i øyeblikkene etter at et falskt atombombevarsel gikk ut i 2018 og innbyggerne måtte ta umulige beslutninger i møte med trusselen. Den oppfordrer oss til å utforske spørsmålet: Hvordan kan vi endre fortellingen, ikke bare her og nå, men for fremtidige generasjoner?

Som en del av påvirkningskampanjen rundt On the Morning You Wake, samarbeider Games for Change med ledende organisasjoner og aktivister i atomnedrustningsbevegelsen. Vi ba tre av våre støttespillere om å dele sine tanker om historiefortellingens påvirkningskraft.

Å belyse komplekse systemer for undertrykkelse og vold

Ray Acheson, leder for nedrustningsprogrammet til Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Atomvåpnenes grusomhet kan føles overveldende. Det kan være vanskelig å forstå hva vi vanlige mennesker kan gjøre med dem. Men kreativ historiefortelling kan bidra til å belyse hvordan atomvåpen er en del av komplekse systemer for undertrykkelse og vold. Og derfra kan vi begynne å se hvordan vi kan avskaffe dem.

Som Jamaica Heolimeleikalani Osorio forklarer i diktet sitt i On the Morning You Wake, er atomvåpen dypt forankret i militarisme, imperialisme, rasisme og kapitalisme. Det får dem til å virke urørlige. Men atomvåpen er gjenstander. Teoriene om «avskrekking» og «strategisk stabilitet» får dem til å fremstå magiske, men det er de ikke. De er laget med elementer fra jorden; de er laget med menneskehender. Og det som er mest menneskelig med disse våpnene, er måten de ødelegger på. De kan ødelegge alt annet som mennesker har bygget på denne planeten. De kan ødelegge alt menneskeliv på denne planeten.

Atomvåpen er en del av en veldig menneskelig historie. Mennesker skapte atomvåpen. Det betyr at mennesker kan ta dem fra hverandre igjen. Enkelte mennesker tjener på atomvåpen, men de fleste lider under dem. Det betyr at vi kan påvirke økonomiske insentiver; vi kan avsløre urettferdighet. I stedet for å akseptere atompolitikk og milliardbudsjetter som setter oss alle i fare, kan vi lære oss sannheten om kjernefysisk vold, og derfra jobbe for avskaffelse.

Å sette førstehåndsopplevelser og -perspektiver i sentrum

Cynthia Lazaroff, grunnlegger av Women Transforming Our Nuclear Legacy og NuclearWakeUpCall.Earth

Gjennom å dele våre personlige historier om den falske alarmen på Hawai’i i On the Morning You Wake, inviterer vi folk til å sette seg i vår situasjon og oppleve i sanntid, øyeblikk for øyeblikk, hvordan det er å tro i 38 minutter at du er i ferd med å bli truffet av en atombombe.

Øyeblikket den falske alarmen ble mest virkelig for meg, var da jeg ringte datteren min i Los Angeles for å si «Jeg elsker deg» og ta farvel for det jeg trodde kunne være siste gang.

Nesten alle kan forbinde seg til dette dypt personlige, menneskelige øyeblikket og forestille seg hvordan det er å ta den siste avskjeden med en du har nær.

Dette er en kraftfull måte å gjøre atomtrusselen personlig, håndgripelig og reell på. Å gå fra abstrakt tenkning til å føle alvoret i det som står på spill i våre hjerter, at livene våre står på spill, og at en atomkrig vil bety slutten på livet slik vi kjenner det, på alle de vi elsker og holder kjær.

Å våkne og se hva som står på spill er bare første skritt. Å våkne og handle for å endre vår kjernefysiske fortelling erneste avgjørende steg. Det er grunnen til at On the Morning You Wake slutter med et inspirerende budskap om at vi alle har kraft til å handle og kan gjøre en forskjell. FNs atomvåpenforbud er en milepæl vi kan støtte på konkrete måter.

Foto: Archer's Mark/Atlas V

Å invitere til kritisk tenkning, utforskning og reaksjon 

Lovely Umayam, grunnlegger av Bombshelltoe Policy and Arts Collective

Politikere kommuniserer ikke sin atompolitikk til allmennheten, og når de en sjelden gang gjør det, fører ikke politikkens språk, spesielt ikke krigens språk, til et ekte samfunnsengasjement som inspirerer til åpenhet og ansvarlighet. Ofte blir atomvåpen fremstilt som uunnværlige for nasjonal sikkerhet, noe som gjør det vanskelig å utfordre dem. Forsvarsnarrativet kommer automatisk i første rekke; å stille spørsmål ved det vil fremstå som en upatriotisk kritikk av nasjonal overlevelse.

Det er derfor det er så viktig å finne rom for å ha åpne samtaler om atomvåpen og en reell undersøkelse av hvem og hva disse våpnene egentlig beskytter. Kunst og kreativ historiefortelling – enten det er litteratur, film eller andre visuelle medier– er en måte å engasjere publikum intellektuelt og følelsesmessig på. Å skape kunst er ikke bare å formidle fakta, men en åpen invitasjon til å reagere, til å stille seg enig eller uenig med visse verdier, kulturer og realiteter. Kunst fremmer fred og sikkerhet gjennom å knytte abstrakte, overordnede problemstillinger til hjertet. Kunst river ned stengsler. Det er en frigjørende kraft.

Dagens kreative historiefortelling blomstrer, men med utviklingen av ny opplevelsesteknologi som VR, kan vi nå gå fra en æra med historiefortelling til en æra med historieoppleving.

On the Morning You Wake (to the End of the World) er med på å utforme en modell for omsluttende VR-opplevelser som utforsker komplekse problemstillinger som atomvåpen. Dette skjæringspunktet mellom menneskers levde erfaring og gjenopplevingen av den, spiller en viktig rolle i å forme samfunnets bevissthet og ledernes handlinger. Det har en unik evne til å vekke oss til handling i kompliserte spørsmål som klimaendringer, fattigdom og kjernefysisk vold.