Atomtrusselen har aldri vært så høy – hva gjør vi nå?

Foto: ICAN | Aude Catimel

I år har Russland truet med atomvåpen, Nord-Korea har testet missiler som kan bære atomvåpen, og alle atomvåpenstatene ruster opp. Likevel finnes det håp og handlingsalternativer.

Hvert år stiller ekspertene i Bulletin of the Atomic Scientists dommedagsklokken, en symbolsk klokke der midnatt symboliserer dommedag. Dommedag er forstått som en situasjon der menneskeheten utsletter seg selv med teknologi vi selv har utviklet. I januar 2022 stilte ekspertene klokken til 100 sekunder på midnatt. Den har aldri vært nærmere.

For å forstå ekspertenes advarsler må vi forstå de faktiske konsekvensene av atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten det er resultat av en ulykke eller en villet handling, vil ha katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Ingen vil kunne gi nødvendig hjelp. Til det vil ødeleggelsene være for store og strålingsfaren for høy. Bruk av ett enkelt atomvåpen mot en by kan føre til hundretusener døde og enda flere skadde. En atomkrig vil kunne utslette menneskelig sivilisasjon.

Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt, men atomvåpen er ingen naturlov. Atomvåpen er laget av oss mennesker og kan avskaffes av oss mennesker, men det vil kreve politisk vilje og mot. Heldigvis har vi allerede et internasjonalt verktøy for nettopp dette.

Foto: ICAN | Aude Catimel

I 2017 vedtok det store flertallet av FNs medlemsland et forbud mot atomvåpen

Forbudet trådte i kraft i 2021, og atomvåpen er nå forbudt under internasjonal lov. FNs atomvåpenforbud fyller et folkerettslig tomrom. Atomvåpen var lenge det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var forbudt. Dette til tross for at atomvåpen har de mest ødeleggende konsekvensene.

Atomvåpen har lenge vært forbundet med makt og status. Å stigmatisere atomvåpen på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen er nødvendig for å skape tilstrekkelig press på atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning.

Folkerettens kanskje viktigste funksjon er å etablere normer og markere hva vi som internasjonalt samfunn godtar. Atomvåpenforbudet etablerer en ny og strengere norm mot atomvåpen, og er uttrykk for at et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Norge har ikke sluttet seg til FNs atomvåpenforbud.

Vårt svar på Russlands trusler om bruk av atomvåpen, Nord-Koreas missiltester og atomvåpenstatenes enorme kostnadsbruk på modernisering og opprustning av atomvåpen, er å jobbe enda hardere for å stigmatisere og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene.

Tusenvis av mennesker verden over – enten de er aktivister, kunstnere, diplomater eller akademikere – jobber for avskaffelse av atomvåpen. Og du kan bidra:

1. Bli med i en organisasjon
Vi er sterkere og får til mer når vi står sammen. I Norge er det mange organisasjoner som jobber for nedrustning av atomvåpen, enten som eneste sak, eller som én av flere saker.
Her ser du alle partnerorganisasjonene i ICAN Norge. 

2. Snakk om atomvåpen og de humanitære konsekvensene
Ofte handler samtaler rundt atomvåpen om sikkerhetsstrategier og teoretiske konsepter. Atomvåpen er dessverre mye mer enn det.Det er et våpen som kan hakatastrofale humanitære konsekvenser. Snakk om atomvåpen som det det er, et masseødeleggelsesvåpen.

3. Ta kontakt med dine folkevalgte
Vi lever i et demokrati og de folkevalgte bryr seg om hva folket mener. I Norge er stortingsrepresentanter valgt inn basert på geografi. Ta kontakt med representantene fra ditt fylke og be dem jobbe for nedrustning av atomvåpen.

4. Få din kommune med i ICANCities Appeal
ICANCities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot rollen atomvåpen spiller i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.
Her kan du lese mer om ICANCities Appeal.

5. Pass på at dine penger ikke er investert i atomvåpen
Det har noe å si hvor vi plasserer pengene våre. Flere norske finansinstitusjoner tar avstand fra atomvåpen og har retningslinjer som sørger for at de ikke investerer i disse våpnene. Velg en bank som tar avstand fra masseødeleggelsesvåpen.
Les om de forskjellige bankenes retningslinjer for atomvåpen iICAN internasjonalt sin siste rapport om investeringer i atomvåpen.

6. Bruk stemmeretten!
Stem på partier som støtter FNs atomvåpenforbud, eller engasjer deg for at partiet du vil stemme på er tydelige på sin støtte til forbudet.

Denne artikkelen er skrevet av Tuva Krogh Widskjold, ICAN Norge

ICAN (Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen) fikk Nobels Fredspris for 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen». Les mer om ICAN her.

Foto: ICAN | Aude Catimel