Undervisnings-opplegg 8.-10. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 750 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.
"Fantastisk dyktig og engasjert formidler! Høyt faglig og kvalitativt innhold. "
Lærer 10. trinn

«Innafor/utafor»

- Et undervisningopplegg om Etiopia, fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, identitetsmarkører og fordommer.

Trinn: Ungdomsskole og videregående

Varighet: 75 min

Beskrivelse:

Mennesker kategoriserer hverandre og danner grupper. Når vi er en del av et «vi», så vil det automatisk danne et «dem». Og da blir spørsmålet: Er du utafor eller innafor?

Da Etiopias statsminister, Abiy Ahmed Ali, mottok Nobels fredspris i 2019, benyttet han anledningen til å snakke om det etiopiske fellesskapet. Hva har alle etiopiere felles? Etiopia består av mer enn 80 ulike folkegrupper, men hva er det som forener dem? Kan ulike grupper leve sammen i fred hvis de fokuserer på et felles mål? Ved å bruke fredsprisutstillingen 2019 som bakteppe, har vi laget et undervisningsopplegg om identitet, gruppetilhørighet og fordommer. I løpet av opplegget vil elevene få lære litt om Etiopia, før vi bruker utstillingen og praktiske øvelser til å trekke linjer til elevenes egne liv.

Målet med opplegget er at elevene skal bli bevisste på hvilke elementer som former dem, og samtidig forstå at de er en del av et større fellesskap. Gjennom historier fra Etiopia, gruppeoppgaver og elevaktiviteter ønsker vi å bidra til at elevene blir bevisste på hvordan identitet formes, men også hvordan identitet kan være avgjørende i konflikter mellom mennesker.


KROPPEN SOM SLAGMARK

 • Et undervisningsopplegg om kampen mot seksuell vold
 • Varighet: 75 minutter
 • Spesielt relevant for samfunnsfag
 • Obs! Dette undervisningsopplegget egner seg best for 10. trinn.

Har #metoo kommet til skolegården? I det siste månedene har flere ungdommer delt sine bekymringer i mediene. De forteller historier om oppførsel som ikke ansees som akseptabel på skolen.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018, Kroppen som slagmark. Først blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Murad og Mukwege jobber for å stille forbryterne til ansvar.

I den andre delen av opplegget er vi opptatt av å gjøre tematikken relevant for elevene og møte dem på deres nivå. Derfor forsøker vi å skape en arena hvor ungdommene selv diskuterer holdninger rundt voldtekt. Hvordan er det med kvinnesynet i Norge? Er det greit å lage russesanger med refrenget: «Hun danser som en hore hore hore»? Er det så farlig at jenter kalles slut? Er det ikke bare tøys? Det er ikke alltid så lett å gripe inn når man er vitne til seksuell trakassering. Sammen diskuterer vi ideer til hva man kan gjøre for å ta enda bedre vare på hverandre og skape en kultur der alle vet hvor grensa går mellom tøys og overgrep

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene i samfunnsfag :

 • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

Omvisning om Nobels Fredspris

 • Tema: Nobels fredspris, Alfred Nobel, fredsprisvinnerne og deres arbeid
 • Varighet: 60 minutter
 • Språk: norsk eller engelsk
 • Spesielt relevant for samfunnsfag og engelsk

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:

 • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konfikter på 1900- og 2000-tallet. Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
 • Engelsk: Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner. Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner.

For- og etterarbeid

Vi har for- og etterarbeid til alle våre skoleopplegg. Dersom du ønsker dette tilsendt, kan du bestille det her.

Husk å fortelle oss hvilket opplegg og til hvilket trinn du ønsker.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

VI ER MIDLERTIDIG STENGT GRUNNET COVID-19 RESTRIKSJONER.

Tirsdag-Fredag 12.00-17.00 (STENGT)

Lørdag-Søndag 10.00-17.00 (STENGT)

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org