Styret

Nobels Fredssenters styre oppnevnes av Nobelstiftelsen etter forslag fra Den Norske Nobelkomité.

I Nobels Fredssenters styre sitter:

  • Olav Njølstad (leder), Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt
  • Siri Hatlen (nestleder), styremedlem i bla.a. Entra og Teknologirådet
  • Nina Refseth, Direktør ved Norsk Folkemuseum
  • Lotta Wristel, CFO, Nobelstiftelsen, Nobel Media og Nobel Group Interest
  • Anne Enger, tidligere stortingsrepresentant for Sp, statsråd og fylkesmann i Østfold
  • Kiki Fallet, ansatterepresentant