Nobel­systemet

© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud.

Nobelsystemet består av en rekke organisasjoner i både Sverige og Norge.

Da Alfred Nobel døde i 1896, etterlot han seg en av Europas største formuer. I sitt testamente beskrev den svenske oppfinneren og industrieieren hvordan formuen hans skulle gis til dem som «i løpet av det siste året hadde gjort menneskeheten den største tjeneste». Han ville dele ut priser innenfor områdene fysikk, kjemi, medisin og litteratur i tillegg til en pris til «den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring, avskaffing eller reduksjon av stående arméer samt avholdelse og spredning av fredskongresser». Denne prisen, bedre kjent som Nobels fredspris, skulle deles ut i Norge, av en komité utnevnt av Det norske Storting.

"Den norske Nobelkomité består av fem medlemmer som velges av Stortinget. Komitéen velger selv sin egen leder og nestleder. Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet i 1904 for å bistå Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris."

De resterende Nobel-prisene skulle deles ut i Sverige. Det kongelige svenske vitenskapsakademiet fikk i oppdrag å dele ut prisene i fysikk og kjemi, Karolinska Institutet skulle dele ut medisinprisen og Svenska Akademin litteraturprisen. I 1968 etablerte Sveriges Riksbank Nobels minnepris i økonomi, og året etter fikk det svenske vitenskapsakademiet ansvar for å dele den ut.

Nobelstiftelsen i Stockholm, som ble etablert fire år etter Alfred Nobels død, har som formål å forvalte Alfred Nobels formue og finansiere utdelingen av Nobelprisene.

Nobelmuseet i Stockholm ble etablert i 2001, med oppdrag å spre kunnskap og engasjement om Nobelprisene og Alfred Nobel.

Nobel Media ble dannet i 2004 da Nobelstiftelsen bestemte seg for å ta hånd om medierettighetene som er knyttet til Nobelprisene. De driver også nobelprize.org, det offisielle nettstedet for kunnskap om alle prisvinnere gjennom tidene.

Nobels Fredssenter er det siste tilskuddet i Nobelsystemet. Senteret åpnet den gamle Vestbanebygningen i Oslo 11. juni 2005. Formålet er å spre kunnskap om fredsprisvinnerne og deres arbeid, om Alfred Nobel, og å bidra til refleksjon og debatt om temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning.

The Norwegian Nobel Committee (Nobel Peace Prize)

«The adjudication needed for the award of the Peace Prize shall be carried out by the committee of the Norwegian Storting referred to in the will, known as the Norwegian Nobel Committee». (Statutes of the Nobel Foundation, § 6)

The Nobel Foundation

The Nobel Foundation, a private institution established in 1900, has ultimate responsibility for fulfilling the intentions in Alfred Nobel’s will. The main mission of the Nobel Foundation is to manage Alfred Nobel’s fortune.

The Nobel Prize Museum

The Nobel Prize Museum’s aim is to spread knowledge and create interest and discussion around the natural sciences and culture through creative learning, exhibition techniques and modern technology.

The Royal Swedish Academy of Sciences (Nobel Prize in Chemistry)

The Royal Swedish Academy of Sciences is responsible for selecting the Nobel Laureates in Chemistry. By the terms of Alfred Nobel’s will the Nobel Prize in Chemistry has been awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences since 1901.

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet (Nobel Prize in Physiology or Medicine)

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet is responsible for selecting the Nobel Laureates in Physiology or Medicine. By the terms of Alfred Nobel’s will the Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded by the Nobel Assembly at Karolinska Institutet since 1901. 

The Swedish Academy (Nobel Prize in Literature)

The Swedish Academy is responsible for choosing the Nobel Laureates in Literature. By the terms of Alfred Nobel’s will the Nobel Prize in Literature has been awarded by the Swedish Academy since 1901.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Torsdag–søndag

11.00-17.00

NB: AVVIK I ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Oslo Pass: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org