Nobel­systemet

Photo: Alexander Mahmoud

Nobelsystemet består av en rekke organisasjoner i både Sverige og Norge.

Da Alfred Nobel døde i 1896, etterlot han seg en av Europas største formuer. I sitt testamente beskrev den svenske oppfinneren og industrieieren hvordan formuen hans skulle gis til dem som «i løpet av det siste året hadde gjort menneskeheten den største tjeneste». Han ville dele ut priser innenfor områdene fysikk, kjemi, medisin og litteratur i tillegg til en pris til «den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring, avskaffing eller reduksjon av stående arméer samt avholdelse og spredning av fredskongresser». Denne prisen, bedre kjent som Nobels fredspris, skulle deles ut i Norge, av en komité utnevnt av Det norske Storting.

"Den norske Nobelkomité består av fem medlemmer som velges av Stortinget. Komitéen velger selv sin egen leder og nestleder. Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet i 1904 for å bistå Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris."

De resterende Nobel-prisene skulle deles ut i Sverige. Det kongelige svenske vitenskapsakademiet fikk i oppdrag å dele ut prisene i fysikk og kjemi, Karolinska Institutet skulle dele ut medisinprisen og Svenska Akademin litteraturprisen. I 1968 etablerte Sveriges Riksbank Nobels minnepris i økonomi, og året etter fikk det svenske vitenskapsakademiet ansvar for å dele den ut.

Nobelstiftelsen i Stockholm, som ble etablert fire år etter Alfred Nobels død, har som formål å forvalte Alfred Nobels formue og finansiere utdelingen av Nobelprisene.

Nobelmuseet i Stockholm ble etablert i 2001, med oppdrag å spre kunnskap og engasjement om Nobelprisene og Alfred Nobel.

Nobel Media ble dannet i 2004 da Nobelstiftelsen bestemte seg for å ta hånd om medierettighetene som er knyttet til Nobelprisene. De driver også nobelprize.org, det offisielle nettstedet for kunnskap om alle prisvinnere gjennom tidene.

Nobels Fredssenter er det siste tilskuddet i Nobelsystemet. Senteret åpnet den gamle Vestbanebygningen i Oslo 11. juni 2005. Formålet er å spre kunnskap om fredsprisvinnerne og deres arbeid, om Alfred Nobel, og å bidra til refleksjon og debatt om temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

tirsdag-søndag 10-18

Billettpriser

Voksen: 150 kr

Student/Honnør: 100 kr

Barn fra 12: 50 kr

Barn under 12 år: gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org