Kontakt oss

BESØKSADRESSE:
Brynjulf Bulls Plass 1, 0250 Oslo

E-post: post@nobelpeacecenter.org
Tlf: 48 30 10 00 (mandag–fredag 10.00–14.00)
Organisasjonsnummer: 985226237

POSTADRESSE:
Nobels Fredssenter
Postboks 1894 Vika
0124 Oslo