Direktør

Direktør, Kjersti Fløgstad
Foto: Fotograf Sturlason / Nobels Fredssenter