Års­melding

Nobels Fredssenter presenterer fredsprisvinnerne og deres banebrytende arbeid. Det er vårt ønske at våre faste installasjoner og skiftende utstillinger skal gi innsikt i aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Omvisninger, et bredt skoletilbud og et variert program inviterer til refleksjon, debatt og engasjement.

I våre årsmeldinger nedenfor kan du lese mer om hvilke utstillinger og arrangementer vi har hatt siden oppstarten i 2005.

Nobels Fredssenters strategi for 2020-2025