Ansatte

Kontakt sentralbordet på telefon 48 30 10 00 eller post@nobelpeacecenter.org. Sentralbordet er åpent hverdager kl. 08:00-16:00 Utenfor administrasjonens åpningstid kan vi nås på telefon 95 44 70 15 når fredssenteret er åpent.

Direktør

Kjersti Fløgstad

Direktør

kfl@nobelpeacecenter.org

91753862

Kjersti er vårt ansikt utad og har overordnet ansvar for senterets strategi og virksomhet, vår økonomi og kontakt med offentlige myndigheter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg beundrer Malala Yousafzai og Kailash Satyarthis mot, klokskap og integritet. De har gjort en fantastisk innsats for barns rett til å være barn og rett til å gå på skole.

Ledergruppen

Kim Reksten Grønneberg

Kommunikasjons- og markedssjef

krg@nobelpeacecenter.org

98299909

Kim leder avdelingen med ansvar for markedsføring, mediekontakt, partnere, arrangement og sosiale medier.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Woodrow Wilson, presidenten som tok initiativet til Folkeforbundet (FNs forløper) til tross for stor motstand i egne rekker. Han hadde stor tro på idealisme og internasjonalisme, et vendepunkt i amerikansk utenrikspolitikk. Wilson argumenterte for et rettferdig fredsoppgjør etter den første verdenskrig, som ga han fredsprisen i 1919.

Jan-Morten Torrissen

Økonomi- og administrasjonssjef

jmt@nobelpeacecenter.org

90155577

Jan-Morten har det overordnede ansvaret for vertskapet, økonomi-, personal- og ikt-funksjonen, og for den løpende driften av våre lokaler.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Som politisk aktiv i min ungdom var jeg en stor beundrer av Mikhail Gorbatsjov og det han gjorde både nasjonalt og internasjonalt, etter at han tok over som leder av Sovjetunionen i 1985. Han var helt sentral i avviklingen av den kalde krigen, og jeg tenker på ham hver gang jeg er i Berlin og ser hvordan byen har endret seg etter at muren falt.

Bendik Egge

Formidlingssjef

bbe@nobelpececenter.org

94780447

Bendik leder formidlingsavdelingen. Han har ansvaret for skole- og omvisningstilbudet på Nobels Fredssenter og på Nobel Skole.

Hvilken Fredsprisvinner syntes du er mest interessant?

Det er litt av en bragd å utmerke seg i et så ekstraordinært interessant selskap som fredsprisens mottakere. Jeg har latt meg fascinere dypt av 1947-utdelingen, og de som fikk den: Vennenes samfunn. Historien om de fremsynte kvekerne taler for seg selv. Det var illustrerende nok nettopp de som nominerte Martin Luther King Jr. til fredsprisen i 1963!

Nina Frang Høyum

Utstillingssjef

nfh@nobelpeacecenter.org

48034852

Nina leder avdelingen visuell formidling, og har ansvaret for Nobels Fredssenters utstillinger.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Martin Luther King Jr., for sin ikke-voldelige kamp for borgerrettigheter i USA; for lik sivil og politisk behandling av alle mennesker. Kings innsats resulterte blant annet i innføring av en ny borgerrettighetslov i USA i 1964, samme år som han mottok Fredsprisen. Men hans drøm om at hans fire små barn en dag skulle få leve i et land der ikke ble bedømt etter hudfarge, men etter personlige egenskaper, er dessverre – snart 60 år senere – like aktuell."

Faglig og administrativ stab

Hege Østmo

Merkevare- og sponsoransvarlig

ho@nobelpeacecenter.org

90824150

Hege er ansvarlig for merkevare og partnersamarbeid.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Bertha von Suttner, den første kvinnelige fredsprisvinneren. Hun var en modig og sterk stemme mot krig i sin samtid, og trolig medvirkende til at Alfred Nobel valgte at en av prisene skulle handle om fred!

Ida Dyngeland

Administrasjonskonsulent (i permisjon)

id@nobelpeacecenter.org

93628336

Ida har ansvar for fakturering, sentralbordet og flere administrative og økonomiske oppgaver. Hun tar imot henvendelser på epost/telefon og booking av grupper.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege - helt utrolig det arbeidet han gjør. Han dedikerer tiden sin til å hjelpe kvinner og barn. Vi trenger flere personer som han i verden.

Solvår Wium

Innholdsprodusent, Ignitor Fellowship

sw@nobelpeacecenter.org

45298264

Solvår produserer innhold og jobber med kommunikasjon i den digitale plattformen i Nobel Fredssenters Ignitor Fellowship Program.

Gustav Marøy

Partnerkontakt, Ignitor Fellowship

gm@nobelpeacecenter.org

98042726

Gustav sørger for gode partnerskap i Nobel Fredssenters Ignitor Fellowship Program, og bidrar med innholdsproduksjon til den digitale plattformen.

Thor-Kenneth Maarnes

Arrangementsansvarlig

tkm@nobelpeacecenter.org

93433418

Thor-Kenneth har ansvar for arrangementer på Nobels Fredssenter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nelson Mandela. Trenger jeg å si noe mer?

Kristin Hanssen

Museumspedagog

kh@nobelpeacecenter.org

97014547

Kristin arbeider med formidling og jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud. Hun gjennomfører omvisninger for grupper, både private og skoleklasser.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den tyske journalisten Carl von Ossietzky. Historien om Ossietzky har alle de riktige ingrediensene: en skurk (Hitler) en helt (Ossietzky), gode hjelpere og svikefulle tjenere (advokaten stakk av med prispengene). Det eneste som mangler er en lykkelig slutt.

Svart-hvitt bilde av Stine Førland

Stine Førland

Innholdsprodusent, Ignitor Fellowship

sf@nobelpeacecenter.org

95415813

Stine er mediestudent ved OsloMet, og er for tiden praktikant ved Nobel Fredssenters Ignitor Fellowship Program for å produsere innhold i lyd og bilde.

Hvem er din favoritt fredsprisvinner?

Malala Yousafzai – hun inspirerer med sitt mot og sin viljestyrke.
Det er forfriskende med en ung kvinnestemme som arbeider for at jenter og kvinner skal få bedre kår verden over igjennom utdannelse.

Mette Bruaas

Digital markedsfører og innholdsprodusent

mb@nobelpeacecenter.org

99412817

Mette har ansvar for innholdsproduksjon og drift av Nobels Fredssenters sosiale medier og digitale kanaler.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Malala Yousafzai har definitivt satt sine spor hos meg. Hennes arbeid for barn og deres rett til å gå på skole har vært, og er fortsatt, ekstremt viktig for at vi skal gå fremover her i verden.

Miriam Røsler

Museumspedagog

mr@nobelpeacecenter.org

40204639

Miriam underviser og lager spennende opplegg for skoleklasser og andre grupper som kommer til Fredssenteret.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nadia Murad for motet til å fortelle sin egen historie på vegne av mange. Og så synes jeg Jane Addams var inspirerende! Hun hadde en grunnleggende pasifistiske overbevisning, empati og ikke minst mot til å kritisere den amerikanske krigspolitikken i begynnelsen av 1900, selv om hun var kvinne.

Petter Sørum

Prosjektleder, Ignitor Fellowship

ps@nobelpeacecenter.org

96010114

Petter leder utviklingen av et ledelsesprogram for Master studenter fra hele verden, The Ignitor Fellowship.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Han som aldri fikk den! Mahatma Gandhi ble drept få dager før Fredsprisen skulle annonseres i 1948. Det året var det ingen som fikk prisen.

Kai Pettersen

Teknisk leder

kp@nobelpeacecenter.org

90050015

Kai har ansvar for IT-driften og sikkerhet på Nobels Fredssenter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nelson Mandela er uten tvil en av vår tids største helter.

Gunhild Valle Ottersland

HR-rådgiver

gvo@nobelpeacecenter.org

99270428

Gunhild jobber med personalsaker, personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, HMS og vernerunder.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

René Cassin. Som i en alder av 81 år fikk prisen for noe han hadde vært med på tyve år tidligere - nemlig å formulere menneskerettighetene.

Anne Katrine Raassum

Rådgiver, direktørens stab

akr@nobelpeacecenter.org

97066922

Anne Katrine har ansvar for direktørens aktiviteter og avtaler. Hun koordinerer, forbereder og følger opp arbeidet i ledergruppen og jobber i tillegg med aktuelle prosjekter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg har stor respekt for doers. De som løper en personlig risiko ved å gjøre det de gjør. Vi har mange eksempler på dem, men en er Leger uten grenser.

Kiki Fallet

Kreatør og innholdsrådgiver

kf@nobelpeacecenter.org

92205759

Kiki har ansvar for å lage innhold på vår digitale skoleplatform. I tillegg jobber hun med innholdsutvikling i utstillinger og andre programprosjekter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den Tunisiske Dialogkvartetten, som var en sammenslutning av fire ikke-statlige organisasjoner. Jeg synes historien om hvordan Tunisia, som eneste land etter den arabiske våren, klarte å lage og vedta en ny grunnlov som bygger på demokratiske prinsipper.

Asle Olsen

Kurator

ao@nobelpeacecenter.org

98063634

Asle har ansvar for å utvikle og gjennomføre utstillingsprosjekter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jody Williams og International Campaign to Ban Landmines (ICBL) for arbeidet med å forby land miner, og for måten internett ble brukt som et kommunikasjonsverktøy for å oppnå resultater i forhandlingene. 

August Myrseth

Museumspedagog

am@nobelpeacecenter.org

91590046

August er historiker og lektor, og jobber som museumspedagog. Han jobber med undervisningstilbud og formidling rettet mot skoleklasser og andre besøkende

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Ralph Bunche. Toppdiplomatens tro på en bedre verdensorden speiles i en imponerende CV: opprettelsen av menneskerettighetserklæringen, nedbyggingen av kolonisystemet, fredsforhandlinger – for å nevne noe av det Bunche var involvert i.

Finn Lippestad

Teknisk assistent, Ignitor Fellowship

fl@nobelpeacecenter.org

90782751

Finn optimaliserer og utvikler den digitale plattformen til Nobel Fredssenters Ignitor Fellowship Program.

Eirin Mailund Svendsen

Kurator

es@nobelpeacecenter.org

+47 99326885

Eirin har ansvar for å utvikle og gjennomføre utstillingsprosjekter.


Ingvill Bryn Rambøl

Informasjonsansvarlig

ibr@nobelpeacecenter.org

92452944

Ingvill er Nobels Fredssenters pressekontakt og har ansvar for pressesidene.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Carl von Ossietzky er en ytringsfrihetshelt og en som betyr mye for meg fordi han var journalist, akkurat som meg. Han satte livet sitt på spill for pressefriheten, fengslet av det tyske regimet og ble belønnet med Nobels Fredspris for 1935.

Helena Boyden Lamb

Prosjektstrategi- og partnerskapsansvarlig

hbl@nobelpeacecenter.org

40547137

Helena arbeider med å utvikle strategiske partnerskap hos Nobels Fredssenter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg har vært så heldig å få jobbe for to fredsprisvinnere Den Europeiske Union og Human Rights Watch. Her ble jeg overbevist om at det må store, strukturelle forandringer til for å skape fremgang og fred – samtidig som vi styrker menneskerettighetene.

Johanna Foss

Museumspedagog

jfo@nobelpeacecenter.org

93252030

Johanna jobber med utvikling av undervisningskonsepter, læringsressurser og innholdsproduksjon. Hun holder omvisninger for skoleklasser og andre grupper som kommer på besøk.

Hvilken Fredsprisvinner syntes du er mest interessant?

Jeg ble veldig opptatt av arbeidet til Denis Mukwege og Nadia Murads innsats for å synliggjøre seksuell vold. Det at de to fikk prisen sammen syntes jeg var betydningsfullt.

Mina Augestad Fossum

Publikumskoordinator

maf@nobelpeacecenter.org

95019496

Mina jobber for at alle som besøker Nobels Fredssenter skal få en femstjerners opplevelse. Hun leder vertskapet, koordinerer publikumsaktivitetene og møter publikum i museet.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nadia Murad. Jeg heier på alle som kjemper for kvinner og minoriteters rettigheter, og jeg ble med en gang bergtatt av Nadias vonde personlige historie. Hennes mot til å bruke stemmen sin i kampen for fred både inspirerer og imponerer meg, og er et eksempel til etterfølgelse.

Lisa Tennevoll Jensen

Prosjektleder

ltj@nobelpeacecenter.org

41683875

Lisa har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Archbishop Desmond Tutu. Jeg sto fast i en trang heis med Desmond Tutu og daværende direktør for Det norske Nobelinstitutt Geir Lundestad. Tutu forhandlet lønn på mine vegne, men kan ikke huske at jeg fikk noen lønnsforhøyelse. Får det vel i himmelen?

Caroline Thiis-Messel

Butikkansvarlig

ctm@nobelpeacecenter.org

97758786

Caroline har ansvar for museumsbutikken, som innebærer alt av produktutvikling, innkjøp og drift. Hun har også ansvar for publikums første møte med Nobels Fredssenter, i det de kommer inn i ankomsthallen

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Arbeidet han gjør med å sette fokus på at seksuell vold brukes som et våpen i krig, og hva det har å si for et samfunns utvikling og fremtid, er så viktig! Kailash Satyarthi må også nevnes, hans kamp for å få slutt på barnearbeid er prisverdig.

Racha Yacef Hanine

Plattformsjef, Ignitor Fellowship

rh@nobelpeacecenter.org

46220629

Racha har ansvar for den digitale plattformen til Nobels Fredssenters Ignitor Fellowship Program. Hun leder arbeidet med innholdsproduksjon og utvikling av plattformen.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Wangari Maathai er en stor inspirasjon for den naturlige måten hun så sosial og miljømessig bærekraft i sammenheng, og handlet deretter gjennom hennes arbeid. Og ikke minst som Afrikas første kvinnelige Fredsprisvinner.

vertskap og omvisere

Elisar Sayegh

esa@nobelpeacecenter.org

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nadia Murad! Utrolig inspirerende og modig av henne å dele sin historie med verden, og hennes kamp, sammen med Denis Mukwege, mot seksuell vold i krig.

Ingrid Moshuus

im@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Wangari Maathai. Måten hun kombinerte kampen for bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, kvinner, demokrati og fred har gjort skikkelig inntrykk på meg. Hun viste hvordan samfunnsproblemer må sees i sammenheng og kan sjelden løses isolert. En uredd samfunnsaktvist som utvidet vår forståelse av fred.

Niklas A. Schjetlein

nas@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg skulle ønske at flere fikk høre om Ossietzky. Jeg beundrer ham for hans kompromissløse pasifisme og forsvar av ytringsfriheten.

Sindre Børøsund Fløistad

sbf@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Malala og hennes kamp for barns rett til skolegang. Hennes unge alder da hun vant fredsprisen er enormt inspirerende.

Marie Sannem Thoring

mst@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Skulle jeg bare høre to taler på repeat for resten av mitt liv så måtte de være av Leymah Gbowee og Desmond Tutu. Jeg har sjeldent blitt så inspirert som når jeg hører dem snakke om sitt budskap om å forene mennesker uansett hvem man er og hvor man kommer fra.

Maja Rauan Goksør

mrg@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg er veldig fascinert av historien til Leymah Gbowee. Hun fikk fredsprisen for sitt arbeid for kvinners plass i demokratiet, og samler folk med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. Det viser hva samarbeid og solidaritet mellom mennesker kan få til!

Kamaria Abdurahman Hussein

kah@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Malala og hennes kamp for jenter og utdanning.

Petter Rønning

par@nobelpeacecenter.org

Hvilken Fredsprisvinner syntes du er mest interessant?

Tidligere FN generalsekretær Kofi Annan. Han spilte en sentral rolle i å styrke fredsbyggingsoperasjonene og det menneskerettslige grunnlaget til FN, samt satte prinsippet om å beskytte sivile liv sentralt på FN-dagsordren. Han satte menneskerettigheter først, en kvalitet jeg respekterer høyt.


Mari Holmsen

mh@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Malala Yousafzai er et stort forbilde på grunn av hennes viktige kamp for jenters rett til skolegang over hele verden. Med Malala følger en sterk historie og et beundringsverdig pågangsmot, og hun både inspirerer og gir håp om at viktige endringer i verden kan skje.

Jean Lorentzen

jlo@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den 14. Dalai Lama - han har hold fast på dialog og ikke-voldslinjen i mer enn 60 år og ikke gitt opp. Fred er manifestasjonen av menneskelig medfølelse, sier han. Uten kjærlighet og medfølelse kan ikke menneskeheten overleve.

Katrina Lenore Sjøberg

kls@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg er ekstremt imponert over Nadia Murad og den motstandsdykigheten hun viser når hun kjemper for fred og rettferdighet. Jeg tror hun inspirerer mange kvinner som har opplevd seksuell vold til å fortelle sin historie, og disse stemmene kan skape en viktig bevegelse.

Siri Rinde

sr@nobelpeacecenter.org

Hvilken fredsprisvinner synes du er mest interessant?

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), for sitt arbeid som satt flyktningers grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverd på den internasjonale agendaen. Jeg synes deres kontinuerlige kamp for å styrke rettighetene til de som ofte har færrest, er viktig‒ både da, nå og i fremtiden.

Helle Godnes

hg@nobelpeacecenter.org

Helle holder omvisninger og er tilgjengelig i utstillingene for samtaler og spørsmål.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Han har valgt å dedikere og risikere livet sitt når han kunne valgt et langt mer behagelig liv. Hans innsats har vært helt avgjørende for de han hjelper, både med livreddende operasjoner og støtte til å klare å få igjen kontrollen over eget liv.

Silje Marie Johansen

sj@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Pågrunn av hans livsviktige arbeid for ofrene i konfliktene i Den Demokratiske Republikken Kongo. Mukwege er en verdig vinner og nobel mann.