Sikkerhetspolitisk dypdykk med Berit Reiss-Andersen

Mandag 15. november har Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Nobels Fredssenter, gleden av å invitere til Sikkerhetspolitisk dypdykk med Reiss-Andersen. Samtalen ledes av Christian Borch. Vi ser frem til å høre mer om arbeidet i Nobelkomitéen, årets fredsprisvinnere og sammenhengen mellom ytringsfrihet og fred.