Nobelbutikken

Her får du produkter utenom det vanlige hvor originalitet, bærekraft og rettferdig handel kjennetegner utvalget. Våre varer har en historie å fortelle.

Sjokoladeutgaver av Nobelmedaljen