Arrangement

THE FORGOTTEN HALF OF THE PLANET: THE HIGH SEAS

Will Rose / Greenpeace

I samarbeid med organisasjonen High Seas Alliance inviterer vi til samtale om ungdoms rolle i å fremme arbeidet med en FN-traktat for internasjonale havområder.

Tid: 10. juni 2021 14:00 - 16:00
Sted: Nobels Fredssenter

Havet er det største økosystemet på jorden og gjør livet på vår vakre blå planet beboelig.

Over 60% av verdenshavet befinner seg i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon eller "det åpne hav" - våre felles globale allmenninger hvor ingen enkelt nasjon har myndighet. Disse havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon er hjemsted for betydelig biologisk mangfold, inkludert unike arter som har utviklet seg for å overleve ekstrem varme, kulde, saltinnhold, trykk og mørke. Likevel er disse skjøre økosystemene under svimlende press fra økte og stort sett uregulerte menneskelige aktiviteter, i tillegg til effektene av klimaendringene.

Havet er planetens største øko-system og det som gjør det mulig å leve her.

Mer en 60% av jordas havområder er utenfor nasjonal juridiksjon - et felles gode som tilhører alle, men som ingen eier. Disse områdene rommer viktig martint, biologisk mangfold. De er også under press fra menneskelig aktivitet og klimaendringer.

Akkurat nå har verden en unik mulighet til å beskytte disse havområdene: FN forhandler om en traktat for å beskytte de internasjonale havområdene - en "Paris-avtale" for havet.

Nobels fredssenter, i samarbeid med The High Seas Alliance, inviterer ungdom og ungdomsledere over hele Norge og verden til å bli med på denne viktige konferansen for å diskutere den viktige rollen ungdom og ungdomsledere kan, og må spille for å fremme FNs havrettstraktat.

Del:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Torsdag–søndag

11.00-17.00

NB: AVVIK I ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Oslo Pass: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org