Arrangement

Real Business: Norsk næringsliv, hører dere egentlig etter?

To personer med et rør over hodet

Hva kan vi lære av selskaper og samfunnsaktører som har valgt å bruke dialog aktivt? Real Business inviterer til en annerledes samtale rundt temaet, for å komme frem til noen grep som selskaper kan og bør bruke for å sørge for at næringsliv og samfunn går hånd i hånd - inn i en mer bærekraftig fremtid.

Tid: 22. sep. 2022 06:00 - 07:30
Sted: Nobels Fredssenter

Det norske samfunnet ble på 1900-tallet bygget opp rundt mange hjørnesteinsbedrifter, og kontrakten mellom næringsliv og lokalsamfunn var ofte sterk. I dag er det et større mangfold av interessenter som næringslivet skal forholde seg til og samarbeide med, og det er lett å trå feil. Nesten daglig leser vi om næringsutvikling som har skaper konflikt og uenighet.


Men noen ganger går det mer knirkefritt - hvorfor det? Fordi gode løsninger skapes oftest når en setter seg ned for å bli kjent - og forstår motpartens behov og bekymringer. Hva kan vi lære av selskaper og samfunnsaktører som har valgt å bruke dialog aktivt? Real Business inviterer til en annerledes samtale rundt temaet, for å komme frem til noen grep som selskaper kan og bør bruke for å sørge for at næringsliv og samfunn går hånd i hånd – inn i en mer bærekraftig fremtid.

Vi snakker med Nortura, Agder Energi, OBOS og Bellona om deres erfaringer med dialog som en nøkkel til å lykkes.

Du møter:

  • Dialogleder Henrik Syse, Forskningsprofessor og filosof, PRIO
  • Kjell Rakkenes, konserndirektør for Kommunikasjon, samfunnsansvar og bærekraft i Nortura
  • Christina Ektvedt, Utviklingsdirektør i OBOS
  • Svein Are Folgerø, konserndirektør Fornyelse i Agder Energi
  • Frederic Hauge, Bellona

Real Business – en seminarserie fra Nobels Fredssenter og Hydro der de ekte historiene fortelles og der de vanskelige dilemmaene deles. Dette skal være en arena der det skapes ettertanke og nye perspektiver for alle som er opptatt av næringslivets samfunnsoppdrag.

Real Business samler næringsliv, organisasjoner og politikere til spennende samtaler på Nobels Fredssenter. I stedet for debatt søker vi dialog – og gjennom det et godt klima for ufiltrerte, ærlige samtaler om viktige spørsmål og dilemmaer.