Arrangement

Oslo World Beyond Music: Train your democratic muscles

Oslo World

Bli med på en tredelt panelsamtale om rollen kunst, kunstnere og arrangører kan spille i sosiale bevegelser, med vekt på situasjonen i Libanon, Colombia, Brasil og Syria.

Tid: 6. nov. 2021 12:00 - 15:00
Sted: Nobels Fredssenter
Gratis arrangement

Arrangementet er på engelsk

Nedstengningene i 2020 forårsaket et opphold i massemobilisering over hele verden. Smittevernrestriksjonene kontrollerte hvordan vi brukte offentlige og private rom – og krevde lydighet til myndighetene for vårt eget beste. Nyhetene om pandemien gjorde også at andre ting forsvant fra radaren.

Men verden kunne ikke forbli stille. Pandemi eller ei var samfunn over hele verden fremdeles preget av ulikhet, korrupte eliter, undertrykkelse, bristende demokratier og ensretting i media.

Behovet for ulydighet og motstand består – vi trenger å trene opp våre demokratiske muskler på nytt.

Sivilsamfunn har fortsatt å mobilisere, trass i den sterke sosiale kontrollen og konsekvensene det medfører. Politisk mobilisering har formet nasjonal politikk mange steder. Fra protestene i Libanon, Myanmar, Hong Kong, protestene mot antiabortlovgivning i Polen, protestene for Navalny i Russland, Black Lives Matter i USA, protestene i Colombia, feministdemontrasjonene #niunamenos i Latin-Amerika, og bondeopprør i India.

Denne samtalen diskuterer rollen kunst, kunstnere og arrangører kan spille i sosiale bevegelser, med vekt på situasjonen i Libanon, Colombia, Brasil og Syria.

Samtalen er i samarbeid med Oslo World, LAGMasahat, Fotogalleriet og Goethe-Institut.

Part 1. THE STREETS
– A global wave of movements
Guevara Namer

• Thomas Hylland Eriksen er osialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant
• Khaled Barakeh er en syriskfødt Berlinbasert kunstner og aktivist.
• Diego Marín er en historiker fra Colombia, basert i Oslo. Jobber i LAG og er medstifter av Fred i Colombia. Også journalist, og var med å stifte El Comején.
• Larissa Avelar er en brasiliansk aktivist, med i #Elenão. Leder av LAG.

Moderator er Cecilie Hellestveit – en norsk forfatter og akademiker med bred erfaring fra konfliktfylte samfunn

Part 2. THE SCENES - Now what?
A cultural sector in exile
Abd Doumani

• Anthony Semaan er grunnlegger og leder av Beirut Jam Sessions.
• Amani Semaan er festivalsjef for Beirut & Beyond International Music Festival


Moderator er Christina Hazboun – palestinsk arrangør og produsent som har vært med og stifte DanDana podcast (SOAS Radio).

Part 3. THE VOICES

•Lynn Adib er sanger og musiker i Bedouin Burger (med Zeid Hamdan) i tillegg til andre prosjekter.
•Bachar Mar-Khalifé er en fransk-libanesisk sanger, komponist og multiinstrumentalist.
•Zeid Hamdan er en libanesisk komponist og musiker i band som Soapkills, Bedouin Burger, The New Government, Hiba Mansouri, Kanjha Kora, Maryam Saleh, Mali Waleed og “Zeid and the wings”.

Moderator er Christina Hazboun - Palestinsk arrangør og produsent som har vært med og stifte DanDana podcast (SOAS Radio)