Arrangement

Business and Human Rights – friend or foe?

Bli med på frokostmøte om næringslivets rolle i å støtte opp om sivilsamfunnet og sikre menneskerettighetene.

Tid: 8.des. 2022 07:00 - 10:00
Sted: Nasjonalmuseet

Arrangementet er en del av serien «Real Business» som arrangeres i samarbeid med Hydro. Det foregår på engelsk og vil bli strømmet. Mer informasjon på engelsk side: