Fredsprisvinner 2020

© Nobel Media. Illustration: Niklas Elmehed.

Verdens matvareprogram får Nobels Fredspris for 2020 for sin innsats i kampen mot sult.

Fredag 9. oktober ble det klart: Verdens matvarprogram (WFP) får Nobels fredspris for 2020. WFP er verdens største humanitære organisasjon og gir mathjelp til over 100 millioner mennesker verdens over. WFP får prisen for sin innsats mot sult og for å bidra til å skape forutsetninger for fred i konfliktområder.

I sin kunngjøring legger Den Norske Nobelkomite vekt på at behovet for internasjonal solidaritet og multilateralt samarbeid er tydeligere enn noensinne.

"Koronapandemien har medført at tallet på sultrammede i verden øker kraftig. I møte med pandemien har Verdens Matvareprogram vist en imponerende evne til å trappe opp sin innsats", sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen.

På Nobels Fredssenter ble nyheten markert ved at fredsduen fløy over Rådhusplassen på slaget kl. 12.00 fredag 9. oktober

"Årets pris er viktig både fordi den setter fokus på internasjonalt samarbeid og fordi mange mennesker over hele verden nå er rammet av økonomisk nedgang og sult som resultat av koronakrisen", sa Nobels Fredssenters direktør Kjersti Fløgstad.