Feiret med fredsdue

Fredsdue som flyr utenfor Nobels Fredssenter.
Photo: Johannes Granseth / Nobel Peace Center

Frigjøringsdagen ble markert på symbolsk vis utenfor Nobels Fredssenter 8. mai. På slaget 11.00 ble en hvit fredsdue sluppet ut av vinduet.

Mens den hvite duen fløy over Rådhusplassen spilte Rådhusklokkene John Lennons «Give Peace a Chance»,

Dermed startet en ny tradisjon på Rådhusplassen: Hver fredag vil Nobels Fredssenter slippe en due sammen med en god nyhet som viser at verden går fremover.

"Fredsduen er et ikonisk symbol på fred og håp, og nettopp fred og håp er noe vi trenger mer enn noensinne i en urolig verden."
- Kjersti Fløgstad, Direktør, Nobels Fredssenter

Kultur- og likestillingsminster Abid Q. Raja var tilstede ved det aller første duslippet 8. mai.

"I et år der alt er annerledes, synes jeg Nobels Fredssenter har funnet en fin måte å markere frigjøringsjubileet på. Jeg er glad for å kunne bidra til å spre budskapet om håp og fred."
- Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister.
Photo: Johannes Granseth / Nobel Peace Center

Ministeren fikk selv også prøve seg som dueslipper. Fra vinduene over inngangspartiet til Nobels Fredssenter slapp han ut duen Alfred, som fløy rett hjem til dueslaget sitt på Bjerke.

-Det var veldig gøy, og noe jeg aldri har gjort før. Duen er jo et viktig symbol både på fred og på kommunikasjon mellom mennesker. Brevduer ble også brukt for å sende bud hjem fra fronten under krigen, så det er veldig flott å kunne markere akkurat dagen i dag på denne måten, sa Abid Q. Raja.

8. mai er det 75 år siden slutten på annen verdenskrig og vi kan feire 75 år med fred i store deler av Europa. Disse årene har også vært preget av en enorm fremgang for Norge og verden, ikke bare økonomisk, men også med tanke på menneskerettigheter, ytringsfrihet, skolegang, fattigdomsreduksjon og inkludering. Som kulturinstitusjon i Norge har Nobels Fredssenter en viktig rolle å spille i å skape refleksjon og innsikt og verdier, identitet og samfunnsutvikling. Samtidig er Fredssenteret et sted som viser at konflikter kan ha en løsning. Arbeidet til fredsprisvinnerne viser at det finnes veier til fred i en urolig verden.

Photo: Johannes Granseth / Nobel Peace Center

-Akkurat på årets markering av frigjøringsdagen er det kanskje viktigere enn på lenge å fokusere på håp og at verden går fremover, sier Nobels Fredssenters direktør Kjersti Fløgstad. -Samtidig er det viktig å minne om viktigheten av fred og hva den betyr for oss, og at fred ikke er noe som kan tas for gitt.