Antall henrettelser går ned

Demonstrant som kjemper mot dødstraff.
Foto: Amnesty International / Getty Images

Ukens gode nyhet: Antall henrettelser i verden var rekordlavt i fjor. Fredsprisvinner Amnesty International fyller 60 år og fortsetter kampen for å avskaffe dødsstraff.

I fjor ble 483 mennesker henrettet verden over. Dette er det laveste tallet siden 1979, da Amnesty International begynte å føre statistikk over dødsstraff.

«2020 var det beste året på veldig lenge for oss som kjemper mot bruken av dødsstraff. Færre og færre stater dreper mennesker for å vise at mord er galt: Antall stater som har og benytter dødsstraff går stadig nedover», sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge. Han var til stede da ukens fredsdue ble sluppet fra Nobels Fredssenter denne fredagen, sammen med Ukens gode nyhet.

Jubileumsfeiring

I disse dager fyller Amnesty 60 år. Den verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjonen, som mottok Nobels Fredspris i 1977, begynte med en avisartikkel. I 1961 trykket den britiske avisen The Observer artikkelen «De glemte fanger» av advokaten Peter Benenson. Den handlet om mennesker som var urettferdig fengslet for sine meninger eller sin tro. Benenson kalte dem samvittighetsfanger. Responsen på artikkelen var enorm og året etter ble Amnesty International etablert med hovedkontor i London. Kampen mot dødsstraff har stått sentralt i Amnestys arbeid siden 1977. I dag er dødsstraff avskaffet i 144 land. 55 land i verden praktiserer fortsatt dødstraff. Blant dem er USA, Kina og Iran. USA var blant landene som gjennomførte henrettelser i fjor.

«Under president Donald Trump henrettet USAs føderale myndigheter hele 10 personer på under seks måneder i 2020. Selv om antall henrettelser i USA totalt sett var lavt i fjor, var det rekordmange som ble henrettet av føderale myndigheter», forteller Egenæs.

Kina utenfor statistikken

Antall henrettelser i Kina er ikke kjent. Der er hemmeligholdet rundt bruken av dødsstraff strengt. Men ifølge Amnesty ble det trolig gjennomført flere tusen henrettelser i Kina i fjor, slik at statistikkene ville sett helt annerledes ut dersom Kina er med. Etter Kina er det Iran, Egypt, Irak og Saudi-Arabia som henretter flest. Men John Peder Egenæs har tro på at dødsstraff kommer til å bli avskaffet med tiden.

«I mine 30 år som menneskerettighetsaktivist har jeg opplevd framskritt og tilbakeslag. Med på ett område har utviklingen vært jevnt positiv gjennom alle disse årene, og det er bruken av dødsstraff. Dødsstraffen er på vei mot historiens søppelfylling!»

FREDSUE MED GODE NYHETER

Hver fredag i sommerhalvåret presenterer Nobels Fredssenter Ukens gode nyhet: En nyhet som viser at verden går fremover, tross alt. Nyheten slippes sammen med vår fredsdue, som flyr fra vinduene i Nobels Fredssenter presis kl. 12.00 mens Rådhusklokkene spiller. Følg oss på Facebook for å høre nyheten og se dua fly live!