Nobels Fredssenter

Neste arrangement:   Torsdag 23. mars 18.00 "Festning Europa" og flyktningene