Nobels Fredssenter

Neste arrangement:   Fredag 10. okt 10.30 Se annonseringen av Nobels fredspris 2014