Den farlige prisen - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter
  2. Carl von Ossietzkys dødsmaske, utlånt fra Cvo-Universitetet i Oldenburg

    Photo: Johannes Granseth / Nobel Fredssenter
  3. Photo: © BIS, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Den farlige prisen

09. juni 2016–26. feb 2017

En utstilling om varsleren Carl von Ossietzky og fredsprisen som rystet Europa

Nobels fredspris for 1935 er en av fredsprishistoriens mest kontroversielle. Men prisen til den tyske journalisten og redaktøren Carl von Ossietzky ble for ettertiden stående som en av de viktigste – og riktigste. Fredsprisen som ble kunngjort for 80 år siden, ett år på etterskudd, gikk til den uredde pasifisten som varslet om tyskernes ulovlige opprustning før 2. verdenskrig.

En farlig pris

Prisen til Ossietzky var en farlig pris. For første gang gikk Nobels fredspris til en regimekritiker som var dømt for landssvik. I Nobelkomiteen hersket det intern uenighet, og to av medlemmene trakk seg av frykt for reaksjoner fra Tyskland. Den norske kongefamilien valgte å utebli fra tildelingsseremonien. I norsk og internasjonal presse raste det heftig debatt om tildelingen. Aftenposten kalte den for «en meget stor feilvurdering». Knut Hamsun var sterkt imot prisen, mens Sigrid Undset samlet forfatterkolleger til støtte for Ossietzky. I Tyskland hadde nazistene fryktet en fredspris til «landssvikeren», og Hitler ble rasende da han fikk høre nyheten.

For Ossietzky ble prisen for å ytre seg farlig høy, men selv sa han da han gikk i fengsel etter å ha blitt dømt for landssvik: «Jeg føyer meg ikke, jeg demonstrerer.»

Høydepunkter

Denne filmen viser noen av høydepunktene fra utstillingen:

Hvem var denne uredde kritikeren og varsleren, og hvorfor skapte fredsprisen til ham slik furore? I utstillingen Den farlige prisen går vi inn i kulissene bak fredsprisen som rystet Europa og kaster nytt lys over Ossietzkys liv og Nobelkomiteens arbeid.

Døde for fred

Carl von Ossietzky kjempet og døde for ytringsfrihet og fred. Fremdeles inspirerer han mange, men til tross for at ytringsfrihet er et brennende aktuelt tema i dag, er Ossietzky i ferd med å bli glemt. Med denne utstillingen vil vi gi ham den plassen han fortjener i rekken av ikoniske fredsprisvinnere og bidra til at hans historie lever videre.

Utstillingen er utviklet i samarbeid med Carl von Ossietzky-universitetet i Oldenburg, og med støtte fra Fritt Ord Fritt Ord, Goethe-Institut, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning for museer og UNESCO-kommisjonen.