1971 Willy Brandt - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Willy Brandt holder pressekonferanse på Grand hotell i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. Desember 1971.

    Photo: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
  2. El Correo. "Friedensgestalter"

    Photo: Helmut Schmidt Medien GmbH
  3. Photo: Stein Marienborg / Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
  4. Photo: Robert Lebeck / Agentur Focus
  5. Photo: Thomas Hoepker / Agentur Focus

1971 Willy Brandt

03. des 2013–25. mai 2014

18. desember var det 100 år siden Willy Brandt ble født, og i 2013 var det 80 år siden Brandt kom til Norge første gang. Nobels Fredssenter viser nå en mindre utstilling med dokumentarfotografier og karikaturer for å feire fredsprisvinneren fra 1971.

Brandts mangeårige kamp mot nazismen skapte tillit både i Øst- og Vest-Europa, hos polakker og russere så vel som hos franskmenn, briter og amerikanere. Brandt var borgermester i Vest-Berlin under den kalde krigens kjøligste dager, og deretter vesttysk utenriksminister og forbundskansler. I 1971 mottok Willy Brandt Nobels fredspris for sin avspenningspolitikk overfor Øst-Europa.

Willy Brandt kom til Norge og Oslo som politisk flyktning i 1933. Han bodde i Norge fra 1933 til 1940, og igjen etter frigjøringen. Hans nære bånd til Norge ble understreket i Nobelforedraget som han også delvis holdt på norsk:

I Norge lærte jeg hva naboskap er for noe, i det indre og utad. Her lærte jeg å hente begreper som frihet, rettferd, solidaritet ned fra kateteret og løsrive dem fra en snever sammenheng og overføre dem til allmenne samfunnsmessige og internasjonale sammenhenger.

Willy Brandt i sitt Nobelforedrag 10. desember 1971.

Utstillingen 1971 Willy Brandt er basert på utstillingen og boken Willy Brandt Eine Hommage in Bildern som er utviklet i Tyskland av Tina Keck og Margot Klingsporn, Agentur FOCUS, i forbindelse med feiringen av Brandts 100-årsdag.

I et eget billedspill vises nærmere 100 dokumentarfoto av de tyske Stern-fotografene: Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck, og Max Scheler. Bildene er tatt mellom 1961 og 1983, med hovedvekt på årene 1969-1973. Bildene gir innblikk i Willy Brandts politiske og private liv.I tillegg kan publikum se bilder tatt under Nobeldagene i Oslo i 1971 fra Arbeiderbladet.

Utvalgte aviskarikaturer om Willy Brandt og fredsprisen er også del av utstillingen. Karikaturene er hentet fra utstillingen Willy Brandt Man hat sich bemüht som vises på det Norske Goethe-Institut i Oslo fra 12. desember til 30. januar.

1971 Willy Brandt produseres av Nobels Fredssenter med støtte fra Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen. Utstillingen er laget i samarbeid Agentur Focus, med Goethe-Institut i Oslo, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Helmut Schmidt Medien GmbH, Einhart Lorenz og Den tyske ambassaden i Norge. Utstillingen produseres på norsk, tysk og engelsk.

NY UTSTILLINGSSERIE
Utstillingen om Willy Brandt er den første i en rekke mindre utstillinger på Nobels Fredssenter som skal løfte fram utvalgte fredsprisvinnere. Disse utstillingene settes noen ganger opp som en kommentar til større utstillinger, andre ganger kan en aktuell hendelse eller et jubileum være anledningen.