1965 UNICEF - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Unicefs direktør Henry R. Labouisse mottok fredsprismedaljen og diplomet på vegne av organisasjonen.

    Photo: Unicef
  2. En gutt drikker melk. I 1953 sørget Unicef for melkepulver og vitaminer til alle barneskoler i de fattigste delene av Irak.

    Photo: Unicef

1965 UNICEF

06. okt 2015–26. mar 2017

I 1965 ble Nobels fredspris for første gang gitt til noen som jobber for barns rettigheter. Femti år senere er Nobelarkivene åpnet. I den lille utstillingen 1965 UNICEF forteller vi hvordan og hvorfor UNICEF fikk fredsprisen.

”UNICEFs fredsarbeid skjer mer i handling enn i ord, og det er fundamentalt, utstrakt og positivt. Derfor må det etter mitt syn verdsettes høyere enn de fleste andre forslag jeg har hatt med å gjøre.”

Slik sa professor Torkel Opsahl det i sin redegjørelse til Nobelkomitéen før tildelingen i 1965. Sammen med alle de andre dokumentene knyttet til fredsprisen for 1965 har denne redegjørelsen vært innelåst i Nobelkomitéens arkiv. Først femti år etter tildelingen åpnes arkivene. I utstillingen 1965 UNICEF kan vi for første gang fortelle historien om hvem som nominerte organisasjonen, hvilke andre kandidater som ble vurdert og hvorfor UNICEF ble valgt.

UNICEF ble opprettet av FN i 1946 for å hjelpe barn i Europa etter 2. verdenskrig. I 1953 ble organisasjonen en permanent del av FN, med mandat til å hjelpe barn over hele verden.
Nobelkomitéen beskrev opprettelsen av UNICEF som et gjennombrudd for solidaritetstanken mellom nasjonene, fordi organisasjonen bidro til å minske forskjellene mellom fattige og rike stater. Slik ble også krigsfaren mindre.

UNICEF ble nominert i 1950, 1963, 1964 og i 1965, da de ble tildelt prisen.

Utstillingen er laget i samarbeid med historiker Carl Emil Vogt. Designet er skapt av Bolt Design og Runa Klock i samarbeid med Nobels Fredssenter.

Utstillingen vises i vårt minste utstillingsrom Suiten i andre etasje, og er den fjerde i en rekke mindre utstillinger på Nobels Fredssenter som løfter fram utvalgte fredsprisvinnere. Disse utstillingene settes noen ganger opp som en kommentar til større utstillinger, andre ganger kan en aktuell hendelse eller et jubileum være anledningen.

De tidligere utstillingene i serien er:

1971 Willy Brandt
2010 Liu Xiaobo
1964 Martin Luther King jr.