Videregående

ON THE MORNING YOU WAKE...

Tema: Atomvåpen, Demokrati

Varighet: 75 min
Copyright ©

RELEVANS TIL FAG OG VIDERE LÆRING

Tidsramme: