Videregående

Fredspriskonkurransen 2022

Tema: Menneskerettigheter, Demokrati, Ytringsfrihet

Varighet: 3-4 økter
Copyright ©

Undervisningsopplegg

Tidsramme: 60-90 min
Tidsramme:
Tidsramme:
Tidsramme: