Hovedsponsorer og partnere - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Hovedsponsorer
og partnere

Sponsorinntektene og tilskudd fra Kulturdepartementet er ryggraden i driften av Nobels Fredssenter. Et godt samarbeid med sponsorene er helt avgjørende for spennende opplevelser for publikum.