Sponsorer og støttespillere

Inntekter fra sponsorpartnere og støttespillere er, i tillegg til tilskudd fra Kulturdepartementet, en del av ryggraden i driften av Nobels Fredssenter. Et godt samarbeid med våre partnere og støttespillere er helt avgjørende for at vi kan utvikle spennende opplevelser for publikum.