Finansiering - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

Finansiering

Nobels Fredssenter er primært finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet, sponsormidler og billettinntekter. Ordinært statstilskudd fra Kulturdepartementet utgjør omtrent halvparten av det totale budsjettet. Nobels Fredssenters hovedsponsorer og samarbeidspartnere er i dag  HydroTelenor Group og ABB.

Det er ingen hjemmel i Alfred Nobels testamente eller hos Nobelstiftelsen i Sverige for å støtte Nobels Fredssenter økonomisk.

Etter Stortingets vedtak om etableringen av Nobels Fredssenter i den gamle Vestbanebygningen i desember 2000, investerte Statsbygg i en omfattende rehabilitering av det vernede bygget. Det ble også samlet inn 85 millioner kroner i private sponsormidler, blant annet fra KPMG International, Hydro, Telenor, DnB NOR og Leif Höeghs stiftelse. 65 av de 85 millionene ble brukt til innhold og installasjoner før åpningen i juni 2005. De resterende 20 millionene ble benyttet til videreutvikling av senteret de første driftsårene.

Mer utfyllende informasjon om Nobels Fredssenters økonomi finnes i årsrapportene.