Nominasjons­systemet

Source: Lyndon Baines Johnson Library and Museum. Photo: Yoichi R. Okamoto

Det er registrert 304 kandidater til Nobels Fredspris for 2019, hvorav 219 personer og 85 organisasjoner.

304 kandidater er det fjerde høyeste antall kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år.

Alle levende personer og aktive organisasjoner eller institusjoner kan foreslås som mottakere av Nobels fredspris. For å være gyldig, må nominasjonen komme inn til Den Norske Nobelkomite innen fristen 31. januar, og fortrinnsvis være levert via vårt nominasjonsskjema på nett. Det nettbaserte nominasjonsskjemaet gjøres tilgjengelig i midten av september, altså ca. 5 måneder før nominasjonsfristen.

Komiteens medlemmer har også rett til å fremme egne forslag så sent som på det første komitemøtet etter fristens utløp.

Nobelkomiteen vurderer alle nominasjoner før en kortliste med de meste interessante og verdige kandidatene danner grunnlag for nærmere undersøkelser og utredninger skrevet av Nobelkomiteens faste konsulenter og andre norske eller utenlandske eksperter.

Komiteens beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober. Komiteen tilstreber konsensus i valget av prisvinner. Når dette en sjelden gang viser seg umulig å få til, avgjøres valget ved simpelt flertall.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Alle dager 10-18

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student/Honnør: 80 kr

Barn under 16 år: gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
post@nobelpeacecenter.org