DEN NORSKE NOBELKOMITE OG INSTITUTT

Elis Nilsson / Nobelinstituttet

DEN NORSKE NOBELKOMITE

I henhold til Alfred Nobels testamente skal prisen for fredsforkjempere deles ut av en komite "af fem personer, som väljas af Norska Stortinget". I reglene som senere ble vedtatt av Stortinget for gjennomføringen av valg av pristaker, heter det at komitemedlemmene velges for en periode på seks år med anledning til gjenvalg. Sammensetningen av komiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. Direktøren for Nobelinstituttet er komiteens sekretær.

De første tiårene

I de første tiårene var det vanlig at både sittende stortingsrepresentanter og statsråder var med i komiteen. Således besto den første komiteen av såvel statsminister Johannes Steen, utenriksminister Jørgen Løvland, stortingsmann John Lund, jusprofessor Bernhard Getz og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson.

Endring i valg av komitemedlemmer

Med et så sterkt innslag av fremtredende politikere viste det seg etterhvert vanskelig å overbevise verden forøvrig om at komiteen i sitt arbeid ikke ble påvirket av norske myndigheter. I 1936, i forbindelse med pristildelingen til Carl von Ossietzky, ble praksis endret slik at fungerende regjeringsmedlemmer ikke lenger fikk sitte i komiteen. I 1977 skjedde det en ytterligere innskjerping av hensyn til komiteens uavhengighet. Da ble det bestemt at heller ikke sittende stortingsrepresentanter kunne velges inn i Nobelkomiteen. Samtidig endret komiteen navn fra Det norske Stortings Nobelkomite til Den Norske Nobelkomite.

Nobelkomiteens møterom

Nobelkomiteen holder alle sine møter i et spesielt møterom i Nobelinstituttet. Interiøret er tegnet av arkitekt Carl Berner. På veggene i komiterommet henger portrettfotografier av samtlige individuelle prisvinnere og logoene til alle prisvinnende institusjoner og organisasjoner.

DET NORSKE NOBELINSTITUTT

"Til å bistå ved utredningsarbeidet som er nødvendig for prisvurdering og til øvrig fremme av stiftelsens formål, får de prisutdelende institusjonene opprette Nobelinstitutt." (Nobelstiftelsens statutter, § 12)

Nobelkomiteens sekretariat
Elis Nilsson / Nobelinstituttet

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med det formål å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris.

Ifølge § 12 i Nobelstiftelsens statutter skal "det enkelte Nobelinstitutt ledes av den prisutdelende institusjon som har etablert den." Instituttets direktør er Nobelkomiteens faste sekretær og instituttet kan ses på som komiteens sekretariat.

Beliggenhet

Instituttet leide først kontorer i Victoria Terrasse i Oslo sentrum, men kunne allerede i mai 1905 flytte inn i den nåværende bygningen i Henrik Ibsens gate 51. Samme år ble prisutdelingsseremonien flyttet dit; den hadde tidligere funnet sted i Stortinget. Bygningen, opprinnelig oppført i 1867 som privatbolig, hadde da gjennomgått en omfattende modernisering.

Interne og eksterne funksjoner

Instituttet inneholder kontorer, møterom, festsal, en forskningsavdeling, og et rikholdig bibliotek med lesesal. Nobelkomiteen avholder alle sine møter i et spesielt møterom som kun brukes til dette formålet. Det er etter hvert blitt tradisjon for at instituttets store sal brukes både ved annonseringen av årets fredspris i oktober og til prisvinnerens pressekonferanse 9. desember, dagen før prisutdelingen i Oslo Rådhus.

Nobelinstituttet arrangerer møter, foredrag og seminarer, og avholder dessuten såkalte Nobelsymposier. Under disse symposiene møter spesielt inviterte akademikere, fagfolk og beslutningstakere fra mange land for å diskutere utvalgte temaer med tilknytning til fred og konflikt.

For mer informasjon om Den Norske Nobelkomite og Nobelinstituttet, vennligst besøk deres nettsider.

NOMINASJON - 2020

Hvert år mottar Den Norske Nobelkomite noen hundre forslag til kandidater til Nobels fredspris.

Det er registrert 329 kandidater til Nobels fredspris for 2021, hvorav 234 personer og 95 organisasjoner.

329 kandidater er litt fler enn ifjor (317) og det tredje høyeste antall kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år.

Den Norske Nobelkomité

 • Berit Reiss-Andersen (f. 1954)
  Leder av Den Norske Nobelkomite. Medlem av komiteen fra 2012, gjenvalgt for perioden 2018-2023.
 • Asle Toje (f. 1975) Nestleder av komiteen, valgt for 2018-2023.
 • Anne Enger (f.1949) Medlem siden 2018, gjenvalgt for perioden 2021-2026.
 • Kristin Clemet (f. 1957) Medlem av komiteen, valgt for 2021-2026.
 • Jørgen Watne Frydnes (f. 1984) Medlem av komiteen, valgt for 2021-2026.

Kontakt Det Norske Nobelinstitutt:

Post- og besøksadresse:
 • Henrik Ibsens gate 51
  0255 OSLO
 • Tlf: 22 12 93 00
 • E-post: postmaster@nobel.no
Biblioteket
 • Tlf. +47 22 12 93 00
 • E-post: library@nobel.no

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Torsdag–søndag

11.00-17.00

NB: AVVIK I ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Oslo Pass: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org