For- og etterarbeid - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

For- og etterarbeid

Oppleggene våre tar sikte på å stå på egne bein. Likevel tror vi stoffet og tematikken vil sette seg bedre hos elevene dersom man bruker litt tid på for- og etterarbeid i sammenheng med besøket. Under finner du materiale tilpasset det trinnet du underviser på:

Trenger du innspill? Eller har du tilbakemeldinger til oss? Ta gjerne kontakt: skole@nobelpeacecenter.org