Adeline Cuvelier, Author at Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Forfatter: Adeline Cuvelier

Konfetti som inkluderingstiltak

14.06.2017 Av: Adeline Cuvelier

I forbindelse med utstillingen har vi fått støtte gjennom Oslo kommunes integreringstiltak for flyktninger. Siden mars har vi vist Omveier, en utstilling om flyktninger. Den viser et litt annet bilde av mennesker på flukt enn det vi er vant til å se i media. 

I løpet av de siste månedene har mange skoleklasser kommet hit for å lære om krigen i Syria, hva det betyr å være flyktning, og snakke om fordommer og hva de kan gjøre med oss. Ofte spør vi, museumspedagoger: «Hva kan vi gjøre?». Noen har forslag, andre vet ikke helt. Men alle er enige om at hvordan vi snakker om og til hverandre spiller en rolle.

Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Hvordan føles det å få fredsprisen?

03.11.2015 Av: Adeline Cuvelier

OPCW mottok Nobels fredspris i 2013. De har laget en kort film om Nobelåret og hvordan de opplevde det å få fredsprisen. Og Fredssenteret er med i filmen!

Da vi fortalte dem at vi skulle lage en utstilling om dem, stilte de opp med en ekspert, Michael Barrett, for å gi oss opplæring. Filmen får frem mange gode minner: utstyret vi lånte av OPCW for å fortelle om den farlige jobben deres og de fantastiske bildene Paolo Pellegrin tok til utstillingen da han var med OPCWs våpeninspektører til Libya.

Paradis og blikk på Nobelåret

30.10.2015 Av: Adeline Cuvelier

I forbindelse med UNICEF-utstillingen har vi laget et nobelparadis. Det er gøy både for barn som kommer på besøk: «Se, de har eget paradis! Kan jeg hoppe?», og for alle som er nysgjerrige på det vi kaller Nobelåret. Vil du hoppe paradis med meg?  (Klikk på overskriften for å lese mer)

Photo 05.10.2015, 17.29.04

Fem komiteer, fem kvinner

16.10.2015 Av: Adeline Cuvelier

La meg starte med å si noe om meg selv: Jeg er glad i rar statistikk. Jeg synes det er gøy å vite at mellom 1901 og 1959 var det 44 menn som fikk fredsprisen og at 24 av dem hadde bart. Og i det siste har jeg vært spesielt interessert i statistikk om kvinner i fredsprisens historie. Kun 16 kvinner har fått Nobels fredspris… mot 87 menn. To kvinner har fått Nobelpris i fysikk og fire kvinner har fått den i kjemi. Av alle fem Nobelpriser er faktisk fredsprisen den som er blitt tildelt flest kvinner. (Klikk på overskriften for å lese mer)

Åpen dag og foredrag

12.10.2015 Av: Adeline Cuvelier

De siste årene har Nobels Fredssenter etablert noen fine tradisjoner. En av dem er åpen dag, dagen etter kunngjøringen av årets fredspris. Da kommer lederen for Den norske Nobelkomite hit for å holde foredrag. Og i år, for første gang, var det Kaci Kullmann Five som kom på scenen. Hun fortalte om en fredsprisvinner veldig få kjente til fra før. En fin anledning til å høre mer om situasjonen i Tunisia, hvordan Kvartetten oppsto og hvorfor Nobelkomiteen valgte dem blant alle nominasjonene de fikk i år. Her er foredraget, vi håper dere blir like inspirert som oss av å høre på det.