Retten til å si ifra - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Foto: Privat, Berit Roald / NTB scanpix, Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor , Stortinget/Terje Heiestad. Politiets Fellesforbund, Oda Berby

Retten til å si ifra

17. november 2016 08.00

Retten til å si ifra. Et frokostseminar om varsling i arbeidslivet

Reelle muligheter til å varsle om feil og mangler er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. For å avdekke lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd er det viktig at arbeidstakere kan – og tør – melde fra om kritikkverdige forhold. Den siste tiden har flere saker avdekket at vernet av varslere er for dårlig i Norge i dag. Monika-saken i Bergen er et eksempel.

Den tidligere politietterforskeren Robin Schaefer, som varslet om mangelfull etterforskning av 8 år gamle Monikas død, deltar på frokostseminaret sammen med Kjetil Rekdal, leder for Politiets fellesforbund i Hordaland. Dette er en sjelden anledning til å høre Schaefer fortelle hvordan han opplevde rollen som varsler og tiden etterpå.

Vi får også besøk av advokat Birthe Eriksen, som nylig skrev doktoravhandling om varsling i arbeidslivet.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av varslere skal styrkes og en lovendring har vært ute på høring denne høsten. Men betyr Regjeringens forslag til lovendring et bedre vern for varslere? Og er en styrking av lovverket nok til å sikre at ansatte våger å varsle?

Frokostseminaret avsluttes med en paneldebatt der Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A),  deltar.

Trude Teige leder seminaret.

PROGRAM:

08:00   Oppmøte og frokost

08:15   Status for varslere i Norge i dag. Innledning ved advokat Birthe Eriksen, p.hd. Guide Advokat DA.

08:30   Monikasaken. Varsleren Robin Schaefer og leder Kjetil Rekdal i Politiets fellesforbund, Hordaland, forteller.

09:00  Er Regjeringens forslag til lovendring nok for å sikre varslervernet? Paneldebatt med Birthe Eriksen, Kjetil Rekdal, Anniken Hauglie og  Lise Christoffersen.

Seminaret avsluttes kl. 09:45.

NB Obligatorisk påmelding: registration@nobelpeacecenter.net
Frokostseminaret arrangeres med støtte fra Fritt Ord.

For mer informasjon om våre program, se her.

Gå tilbake til listen