Dagens Dynamitt. Djevelske damer – kvinner i musikken - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Miss Bolivia (AR). Foto: Oslo World Music Festival
  2. Photo: Maxida Mãrak. Foto: Oslo World Music Festival

Dagens Dynamitt. Djevelske damer – kvinner i musikken

29. oktober 2015 18.00

For mange artister er musikk en kamp for frihet. Mange steder i verden er kvinnelige musikeres kamp for kunstnerisk frihet også en kvinnekamp. Dette er et glemt perspektiv når det snakkes om kvotering og kjønnsbalanse i musikkbransjen.

Derfor stiller vi spørsmålene: Hva er de sosiale, økonomiske og praktiske utfordringene kvinnelige musikere, produsenter og managere opplever i globale samfunn? Hvordan fungerer disse mekanismene i ulike nasjonale kontekster? Hvilke fellestrekk ser vi? Og hvordan påvirker slike utfordringer musikken som blir skapt på godt og vondt?

Rundt bordet sitter:
Paula Rivera (AR) – manager, kunstprodusent
Miss Bolivia (AR) – artist, aktivist
Åsa Hamneståhl (SE) – produsent ved Sveriges ambassade i Mexico
Birgitte Mandelid (NO) – markeds- og bookingsjef for Øya-festivalen
Anne Hilde Neset (NO) – kunstnerisk leder for Ny Musikk, viseredaktør i The Wire Magazine
Maxida Märak (SE) – artist, aktivist

Moderator er Kristin Danielsen, sjef for Deichmanske bibliotek.
Ferdigsnakka vil presentere et bestillingsverk som er kuratert for seminaret.

Rett etter seminaret blir det gratiskonsert med Maxida Märak.

OBS: Begrenset antall plasser. Påmelding til info@osloworld.no

Dagens dynamitt er denne gang del av Oslo World Music Festival og arrangeres i samarbeid med Ferdigsnakka og Riddu Riđđu.

Dagens dynamitt er en ukentlig temakveld der aktuelle gjester inviteres til samtaler med smell i hver torsdag klokken 18 på Alfred, Nobels Fredssenters kafé på Rådhusplassen.

Kaféen har dagens suppe på menyen hver torsdag, og holder åpent for servering til 20.00.

Vel møtt!

Gå tilbake til listen