Kulturministeren avduket fredsbenken

Åpningen av fredsbenken med Kjersti Fløgstad og kulturministeren.
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / Nobels Fredssenter

– Håper den blir en vekker og en påminner.

Onsdag 8. desember fikk fredsprisens hjemby Oslo sitt eget landemerke dedikert til god dialog. Fredsbenken er en sentral del av dialogprosjektet «De som lytter, flytter verden», som ble lansert på Nobels fredssenter etter avdukingen, med blant andre tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til stede.

Kulturminister Anette Trettebergstuen klippet snoren for fredsbenken onsdag ettermiddag, og uttrykte et håp for at benken vil fungere som en stadig påminner om at vi må snakke mer med hverandre:

– Den er av samme farge og samme materiale som mange våpen, men den er utformet som et smil, og jeg håper den blir både en vekker og en påminner. Benken skal stå her på Fredsplassen som et symbol på det håpet vi bærer med oss om at krigerske makthavere skal klare å sette seg ned og snakke sammen.

Kulturminister Anette Trettebergstuen klippet snoren for fredsbenken onsdag ettermiddag, og uttrykte et håp for at benken vil fungere som en stadig påminner om at vi må snakke mer med hverandre:

– Den er av samme farge og samme materiale som mange våpen, men den er utformet som et smil, og jeg håper den blir både en vekker og en påminner. Benken skal stå her på Fredsplassen som et symbol på det håpet vi bærer med oss om at krigerske makthavere skal klare å sette seg ned og snakke sammen.

Inspirasjon fra fredsprisvinnere

Nobels fredssenters direktør Kjersti Fløgstad takket samarbeidspartnerne Snøhetta, Vestre og Hydro og forklarte hvorfor Fredsbenken har fått navnet «The Best Weapon»:

– God dialog kan løse konflikter. Dårlig dialog kan skape dem. På Nobels fredssenter lar vi oss inspirere av vinnerne av Nobels fredspris, og mange av dem har oppnådd nesten det umulige i sin kamp for fred, menneskerettigheter, ytringsfrihet og nedrustning. For mange av dem har dialog vært avgjørende for det de har fått til. Fredsprisvinner Nelson Mandela sa til og med en gang at «the best weapon is to sit down and talk».

Dialog er en holdning

Etter avdukingen av Fredsbenken ute fortsatte seremonien innendørs, med samtaler på scenen om verdien av dialog. Dette markerte starten på Nobels fredssenters dialogprosjekt «De som lytter, flytter verden». Fredsbenken inngår i prosjektet, sammen med et undervisningsopplegg og en bok om dialog ført i pennen av fredssenterets dialogekspert Chro Borhan. Hun tok til orde for at dialog ikke bare er en handling, men en holdning:

– Hver gang du har dialog med et nytt menneske, er det et nytt hav å dykke i, for å si det sånn. Den dialogiske holdningen er at du må opptre som om det er første gang du møter noen hver eneste gang, og det blir så dypt for meg. Jeg har lært veldig mye av fredsprisvinnerne, fordi de har en sånn grunnholdning.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / Nobels Fredssenter

– Må ha respekt for hverandre

På scenen deltok også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som delte flere erfaringer om hvordan en lyttende dialog, tålmodighet og gjensidig respekt har fungert som kraftfulle verktøy i hennes politiske liv. På spørsmål om hva hun selv legger i begrepet god dialog, svarte Brundtland.

– Dypest sett dreier dette seg om sånne begreper som «Alle skal med». Vi må ha respekt for hverandre, vi kan ikke overkomme konflikt og bygge verken menneskeverd, menneskerettigheter eller fred uten at det er respekt over landegrenser og respekt for hverandre innad i ethvert samfunn, og det har også mye med likeverd å gjøre.

Samtaler om dialog

Dialogleder for samtalene på scenen var Henrik Syse. Blant de øvrige samtalepartnerne var Nobelkomiteens yngste medlem Jørgen Watne Frydnes, som var på scenen med Brundtland og snakket om dialog som verktøy når noe står på spill. Forlagsredaktør Henrik Tschudi snakket med Syse om arven etter Arne Næss og David Bohm. Luqman Wadood, grunnlegger av debattnettstedet Jeune, snakket med Syse om hvorvidt alle i samfunnet vårt blir lyttet til. Niclas Kjellström-Matseke snakket med Kjersti Fløgstad om filmen Joy, en spillefilm om Desmond Tutu og Dalai Lama, og om dialogarbeidet til disse to fredsprisvinnerne.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / Nobels Fredssenter

Om Fredsbenken
Fredsbenken er en seks meter lang installasjon bestilt av Nobels Fredssenter. Den er designet av Snøhetta, produsert av Vestre i aluminium levert av Hydro. Benken er inspirert av Nelson Mandelas ord "The best weapon is to sit down and talk", og skal avdukes på Rådhusplassen i Oslo 8. desember 2021. Installasjonen er et symbol på diplomati og dialog. Den er ment å hylle fredsprisvinnerne og deres arbeid for å finne effektive løsninger for fred, og for å bringe mennesker sammen.

Om Nobels fredssenter
Nobels Fredssenter er Nobels fredspris’ ansikt utad. Med utgangspunkt i historien om fredsprisen og prisvinnerne tilbyr senteret utstillinger, arrangementer, aktiviteter og digital formidling. Senteret har siden oppstarten i 2005 blitt internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og har utviklet seg til en viktig arena for samfunnsdebatt og samtaler om fred, menneskerettigheter og konfliktløsning.