Konfetti som integreringstiltak på Nobels Fredssenter - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Konfetti som inkluderingstiltak

14. juni 2017 Av: Adeline Cuvelier

I forbindelse med utstillingen har vi fått støtte gjennom Oslo kommunes integreringstiltak for flyktninger. Siden mars har vi vist Omveier, en utstilling om flyktninger. Den viser et litt annet bilde av mennesker på flukt enn det vi er vant til å se i media. 

I løpet av de siste månedene har mange skoleklasser kommet hit for å lære om krigen i Syria, hva det betyr å være flyktning, og snakke om fordommer og hva de kan gjøre med oss. Ofte spør vi, museumspedagoger: «Hva kan vi gjøre?». Noen har forslag, andre vet ikke helt. Men alle er enige om at hvordan vi snakker om og til hverandre spiller en rolle.

Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Medlemmene i Barnas fredsklubb fikk prøve seg på dette sist søndag. Vi inviterte dem til å feire senterets 12-årsdag sammen med barn fra Ila Mottak. Barna hadde aldri truffet hverandre før og vi visste ikke hvor mye norsk de nyankomne barna, som var flyktninger fra Syria og Eritria, kunne.

Da de gikk inn døren på Nobels Fredssenter, ble barna fra Ila møtt av velkomstrop og et regn av konfetti. Et par sekunders usikkerhet snudde raskt til begeistring og de plukket opp konfetti fra gulvet, kastet det igjen og ropte velkommen de òg. Og så ble det skikkelig barnebursdag, med fisking av godteposer og mimelek – aktiviteter barn kan gjøre sammen selv om de ikke snakker samme språk. Og selvfølgelig avsluttet vi med kake og brus.

-Det var fantastisk for barna å bli ønsket velkommen på den måten. Det fikk dem til å føle seg inkludert på en veldig fin måte, sier Hilde Undheim fra Refugees Welcome Oslo, som fulgte barna. -Det var også veldig verdifullt at aktivitetene liknet på de som er vanlige i norske barnebursdager.

Barna fra Ila Mottak hadde lært seg mye norsk på kort tid. Så språk ble ikke en så stor utfordring som vi trodde. Med litt kroppsspråk og mange fine smil, klarte vi oss bra. Den som imponerte størst under mimeleken var en liten gutt fra Syria. Når ingen av oss andre forsto hva som ble mimet var det han som plutselig ropte riktig svar. Krone? Nei. Lue? Nei. Konge! Ja!

Vi på Nobels Fredssenter ønsker å være en møteplass for hele Oslos befolkning, også flyktninger og asylsøkere. Den bursdagsfeiringen var vårt lille bidrag for å få noen av de barna som nettopp har kommet til Oslo til å føle at de er en del av et fellesskap. Og vi gleder oss til å treffe dem igjen.

Publisert i: Uncategorized | Tagget:

Del dette innlegget